Bảng giá đất Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Quảng Ngãi – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 23.000.000 đồng/m2 thuộc các tuyến đường trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

gia dat quang ngai

Giá đất Quảng Ngãi cao nhất 23 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành theo Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bảng giá đất Quảng Ngãi này được tiến hành trong GĐ 2020-2024, cụ thể:

– Theo Bảng giá đất của tỉnh tiến hành cho năm 2021, quy tắc giá đất ở trên địa bàn TP Quảng Ngãi đối với những tuyến đường thuộc khu vực 8 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh có mức giá cao nhất là 23.000.000 đồng/m2 tại vị trí 1, thấp nhất là 1.900.000 triệu/m2 tại vị trí 3 (đoạn từ 50m đến dưới 100m).

– Đối với đường đất có mặt phẳng cắt rộng từ 5m trở lên: Vị trí 1 tính bằng 70% giá đất vị trí 1 đường phố loại 6; vị trí 2 tính bằng 90% giá đất vị trí 2 đường phố loại 6, nhưng không thấp hơn 1.900.000 đồng/m2; vị trí 3 được tính theo mức giá 1.900.000 đồng/m2 (đối với những phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú và Lê Hồng Phong) và 1.700.000 đồng/m2 (đối với những phường Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh).

– Đất ở không thuộc những loại đường và vị trí nêu trên (đất ở thuộc vị trí khác còn lại):

+ Đối với những phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú và Lê Hồng Phong, có giá đất là 1.900.000 đồng/m2.

+ Đối với những phường Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh, có giá đất là 1.700.000 đồng/m2.

– Đất ở vị trí 2, vị trí 3 của thành phố Quảng Ngãi có chiều sâu cách đường phố từ 100m đến 150m thuộc đường phố loại 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì giá đất ở được tính bằng 85% giá đất ở của vị trí từ 50m đến dưới 100m tương ứng theo từng vị trí 2, vị trí 3 nhưng không thấp hơn 1.900.000 đồng/m2.

– Đất phi nông nghiệp phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi, có giá đất cao nhất là 8.400.000 đồng/m2 và thấp nhất là 1.000.000 đồng/m2.

– Giá đất sản xuất kinh doanh được xác định như sau: Đối với đất thương mại, dịch vụ tính bằng 60% giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương, mại dịch vụ tính bằng 40% giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí.

bang-gia-dat-quang-ngai-2021-2024

Bảng giá đất Quảng Ngãi tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Ngãi năm 2021

Ngày 25/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021 (hệ số K).

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được quy tắc như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất phi nông nghiệp (bao gồm đất sản xuất kinh doanh và đất ở) được quy tắc bằng 1.

– Riêng hệ số điều chỉnh giá TP Quảng Ngãi, tùy thuộc vào khả năng sinh lợi đất ngoài đường của từng đường phố, đoạn đường phố loại 1 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi mà được quy định: K = 1,1; K = 1,2 và K = 1,3 (Hệ số này chỉ tiến hành cho đất ngoài đường đường (vị trí 1)).

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 25/2. Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Ngãi năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (499 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *