Bảng giá đất Phú Yên giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Phú Yên – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 25.000.000 đồng/m2 thuộc về tuyến đường Đại lộ Hùng Vương, TP Tuy Hòa.

Bảng giá đất Phú Yên

Giá đất Phú Yên đắt nhất tại TP Tuy Hòa, với 25 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành theo Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Bảng giá đất Phú Yên này được tiến hành trong GĐ 2020-2024.

– Cụ thể, đối với đất ở: Giá đất ở tại thành thị cao nhất là 25 triệu/m2 tại vị trí 1, thuộc về đường Đại lộ Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Huệ); thấp nhất là 500.000 đồng/m2 tại vị trí 4, thuộc về tuyến đường Yết Kiêu (đoạn từ Đại lộ Hùng Vương đến đường Đinh Tiên Hoàng), TP Tuy Hòa.

– Đối với đất thương mại, dịch vụ: Tại TP Tuy Hòa, giá đất thương mại dịch và dịch vụ cao nhất có giá 12,5 triệu/m2 tại vị trí 1, thuộc về một vài tuyến đường Đại lộ Hùng Vương và Trần Hưng Đạo; thấp nhất là 250.000 đồng/m2 tại vị trí 4, thuộc về tuyến đường Yết Kiêu.

– Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ: Tại TP Tuy Hòa, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 10 triệu/m2 tại vị trí 1, thấp nhất là 200.000 đồng/m2 tại vị trí 4.

bang-gia-dat-tinh-phu-yen-2021-2024

Bảng giá đất Phú Yên tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên năm 2021

Ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong năm 2021 (hệ số K).

Quy định này tiến hành đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng liệu pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với những loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

– Đối với đất ở tại thành thị thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định ở mức 1 – 1,2.

– Đối với đất ở tại nông thôn thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định từ một đến 1,4.

– Đối với đất giá đất thương mại, dịch vụ thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1.

– Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

– Đối với những loại đất mà Chính phủ không quy tắc khung giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 11/4. Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (270 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *