Bảng giá đất Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Vĩnh Phúc – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 40.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn TP Vĩnh Yên.

Bảng giá đất Vĩnh Phúc

Giá đất Vĩnh Phúc đắt nhất tại TP Vĩnh Yên, với 40 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành theo Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bảng giá đất Vĩnh Phúc này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Quyết định này chuẩn mực giá đất trên địa bàn 9 huyện, thành phố trong tỉnh. Giá đất trên mỗi địa bàn huyện, thành phố được phân ra thành 3 loại: Giá đất ở, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tại mỗi loại đất, có 4 vị trí với các mức định giá tương ứng cho từng vị trí. Cụ thể

– Thành phố Vĩnh Yên: Giá đất ở cao nhất là 40 triệu đồng/m2, tại vị trí 1 thuộc địa điểm từ giáp địa phận phường Ngô Quyền đến giao đường Nguyễn Viết Xuân. Cũng tại vị trí này, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có mức định giá cao nhất lần lượt là 14,96 triệu đồng/m2 và 11,22 triệu đồng/m2.

– Thành phố Phúc Yên: Đất ở tại vị trí 1, có giá cao nhất là 25 triệu đồng/m2 thuộc sở hữu đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc. Giá đất thương mại dịch vụ và giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại vị trí 1, có mức định giá cao nhất là 17,6 triệu đồng/m2 và 13,2 triệu đồng/m2.

– Huyện Bình Xuyên: Đất ở có giá cao nhất là 12 triệu đồng/m2 tại vị trí 1 thuộc một số khu vực của thị trấn Hương Canh và Thanh Lãng. Xã Trung Mỹ là xã có khá nhiều địa điểm được chuẩn mực mức định giá đất ở thấp nhất trên địa bàn huyện với 600.000 đồng/m2 tại vị trí 1.

– Huyện Sông Lô: Đất ở tại vị trí 1, đoạn từ Trạm y tế xã đến Cầu Sống xã Lãng Công được chuẩn mực giá cao nhất là 6 triệu đồng/m2.

– Huyện Lập Thạch: Đất ở tại vị trí 1, khu ngã tư thị trấn Lập Thạch có giá cao nhất là 6 triệu/m2; thấp nhất là 500.000 đồng/m2 tại vị trí 1, đoạn giáp giới giữa thị trấn Hoa Sơn và xã Thái Hòa.

– Huyện Yên Lạc: Nơi có giá đất ở cao nhất là 21 triệu đồng/m2 tại vị trí 1 thuộc đoạn đường từ BCH quân sự huyện đến đường Nguyễn Tông Lỗi.

bang-gia-dat-vinh-phuc-2021-2024

Bảng giá đất Vĩnh Phúc áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Phúc năm 2021

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

– Đất khu công nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 – 1,1 lần.

– Đất khu đô thị: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1,05 – 1,17 lần.

– TP Phúc Yên và huyện Tam Đảo: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 – 1,15 lần.

– Huyện Bình Xuyên, Sông Lô và Tam Dương: Hệ số điều chỉnh giá đất đều dao động từ 1 – 1,1 lần.

– TP Vĩnh Yên: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 – 1,17 lần.

Quyết định này có năng suất từ ngày 11/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Phúc năm 2021 được áp dụng từ ngày 11/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (280 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *