Bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Hưng Yên – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 28.000.000 đồng/m2 thuộc đường Điện Biên, TP Hưng Yên.

hung yen

Giá đất Hưng Yên cao nhất 28 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được ban hành theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bảng giá đất Hưng Yên này được tiến hành trong GĐ 2020-2024.

– Theo Bảng giá đất của tỉnh tiến hành cho năm 2021, giá đất ở tại thành thị cao nhất là 28 triệu đồng/m2 thuộc đường Điện Biên (đoạn từ đường Tô Hiệu đến Phạm Ngũ Lão), TP Hưng Yên. Giá đất ở thấp nhất là 700.000 đồng/m2 thuộc các trục đường có mặt phẳng cắt dưới 2,5 m tại thị trấn Ân Thi và Trần Cao.

– Cùng với đó, đất ở tại nông thôn hiện có giá cao nhất là 15,7 triệu đồng/m2 thuộc đường Nguyễn Văn Linh, xã Bảo Khê.

bang-gia-dat-hung-yen-2020-2024

Bảng giá đất Hưng Yên tiến hành trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên năm 2021

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký Quyết định số 646/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) = 1 để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021 đối với những trường hợp, xác thực như sau:

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất đầu tiên đối với nhiều dự án thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị thửa đất thuê dưới 20 tỷ đồng và các dự án thuê đất khác không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất tiếp theo.

Các trường hợp không tiến hành xác định giá đất xác thực theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (K) bao gồm:

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất đầu tiên trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị thửa đất thuê từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê không trải qua hình thức đấu giá.

– Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

– Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

– Các trường hợp thuê đất khác.

– Các trường hợp không tiến hành xác định giá đất xác thực theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (K) phải đảm bảo giá đất không thấp hơn giá đất xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh (K) = 1.

– Khi giá đất có biến động tăng, giảm đột biến mà giá đất tiến hành theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (K) không phù hợp.

Quyết định này có hiệu suất từ thời điểm ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá Hưng Yên năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (360 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *