Bảng giá đất Ninh Bình giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Ninh Bình – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 30.000.000 đồng/m2 ở đường Vân Giang, thuộc TP Ninh Bình.

ninh binh

Giá đất Ninh Bình cao nhất là 30 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành theo Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bảng giá đất Ninh Bình này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

– Giá đất phi nông nghiệp là đất ở được áp dụng cho khuôn viên đất có diện tích bám mặt đường chính (chiều sâu từ 0 m đến 20 m); mức định giá đất ở đối với diện tích còn lại (từ trên 20 m đến hết lô đất) được tính theo các mức như sau: Bằng 70% đối với đất từ trên 20 m đến 60 m; bằng 60% đối với đất từ trên 60 m đến 100 m; bằng 50% đối với đất từ trên 100 m đến hết lô đất.

– Mức giá đất phi nông nghiệp là đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại, dịch vụ áp dụng cho khuôn viên có diện tích bám mặt đường chính (chiều sâu từ 0 m đến 50m); diện tích còn lại (từ trên 50 m đến hết lô đất), được tính theo các mức như sau: Bằng 70% đối với đất từ trên 50 m đến mét đến 100 m; bằng 60% đối với đất từ trên 100 m đến 150 m; bằng 50% đối với đất từ trên 150 m đến 200 m; bằng 40% đối với đất từ trên 200 m đến 250 m; bằng 30% đối với đất từ trên 250 m đến 300 m; bằng 20% đối với đất từ trên 300 m đến hết lô đất.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành theo Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, áp dụng trong giai đoạn 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một tuyến phố thuộc địa bàn TP Ninh Bình.

Cụ thể, tuyến phố có giá đất cao nhất Ninh Bình là Vân Giang (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba Lê Hồng Phong) với 30.000.000 đồng/m2. Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực thuộc huyện Yên Mô với 300.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-ninh-binh-2021-2024

Bảng giá đất Ninh Bình áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Ninh Bình năm 2021

Ngày 08/03/2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này chuẩn mực hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất chuẩn xác tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

– Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất được áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng:

+ Đất thuộc khu vực các phường tại thành phố Ninh Bình, hệ số K bằng 1,15.

+ Đất thuộc khu vực các phường tại thành phố Tam Điệp, hệ số K bằng 1,12.

+ Đất thuộc khu vực các xã tại thành phố Ninh Bình và thị trấn các huyện, hệ số K bằng 1,10.

+ Đất thuộc các xã còn lại, hệ số K bằng 1,05.

– Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền thuê đất bằng 1,06.

Quyết định này có năng suất từ ngày 20/3. Hệ số điều chỉnh giá đất Ninh Bình năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (415 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *