Bảng giá đất Nam Định giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Nam Định – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 55.000.000 đồng/m2 và thấp nhất là 450.000 đồng/m2.

Nam Định

Giá đất Nam Định cao nhất ở mức 55 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định được ban hành theo Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bảng giá đất Nam Định này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Nam Định: Được xác định tối đa 4 vị trí và bằng 55% của mức định giá đất ở có điều kiện hạ tầng và khả năng sinh lời tương ứng.

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, dịch vụ trên địa bàn các huyện: Được xác định tối đa 3 vị trí và bằng 55% của mức định giá đất ở có điều kiện hạ tầng và khả năng sinh lời tương ứng.

Quyết định đó cũng nêu rõ, đất chưa sử dụng là đất chưa được chính thức đi vào sử dụng cho các mục đích theo chuẩn mực của Luật đất đai, bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây được xác định 1 vị trí và mức định giá là 30.000 đồng/m2.

– Đất bãi bồi ngoài đê ven các sông Hồng, Sông Đào, Sông Ninh Cơ, Sông Đáy có giá đất là 30.000 đồng/m2; giá đất ven các sông khác là 25.000 đồng/m2.

– Đất bãi bồi sát biển tại các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, có mức định giá từ 30.000 đồng/m2 đến 40.000 đồng/m2. Và tại huyện Hải Hậu, đất bãi bồi sát biển chỉ xác định 1 vị trí và mức định giá là 30.000 đồng/m2.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định được ban hành theo Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng trong giai đoạn 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một tuyến phố thuộc địa bàn TP Nam Định.

Cụ thể, tuyến phố có giá đất cao nhất Nam Định là Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngõ 2 Bà Trưng đến ngã tư Quang Trung) với 55.000.000 đồng/m2.

Nơi có giá đất thấp nhất là một số khu vực thuộc các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Nam Trực, Hải Hậu, Giao Thủy với 450.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-nam-dinh-2021-2024

Bảng giá đất Nam Định áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Nam Định năm 2021

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất chính xác tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và xác định giá đất chính xác đối với các trường hợp như sau:

– Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng, bao gồm:

+ Tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

+ Người mua tài sản được Nhà nước tiếp diễn cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

+ Tính thu tiền thuê đất phải nộp đối với các đơn vị đã áp dụng cổ phần hóa nhưng chưa đã đi vào hoạt động thủ tục thuê đất, sau khi đã đi vào hoạt động thủ tục thuê đất sẽ xác định nghĩa vụ tài chính cho đơn vị theo chuẩn mực hiện hành của Nhà nước.

– Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp sau mà đơn giá thuê đất cao hơn hoặc bằng đơn giá thuê đất đơn vị đang nộp cho Nhà nước.

– Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính thu tiền thuê đất trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 1 phần diện tích đất hoặc tài sản gắn liền với đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định trong năm 2021 (hệ số K) nêu trên, chuẩn mực hệ số K tại TP Nam Định và các huyện dao động trong phạm vi từ 1 đến 1,1.

Quyết định này có năng suất từ ngày 9/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Nam Định năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (246 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *