Bảng giá đất Lai Châu giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Lai Châu – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 6.300.000 đồng/m2 thuộc tuyến phố Trần Hưng Đạo, thành phố Lai Châu.

Bảng giá đất Lai Châu

Giá đất Lai Châu đắt nhất ở tuyến phố Trần Hưng Đạo

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành theo Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Bảng giá đất Lai Châu này được tiến hành trong GĐ 2020-2024.

Cụ thể, theo bảng giá đất này quy tắc giá đất ở thành thị cao nhất có giá là 6.300.000 đồng/m2 thuộc tuyến phố Trần Hưng Đạo (đoạn tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng đến hết TTTM Quang Thanh), TP Lai Châu. Nơi có giá đất ở thấp nhất là một khu vực thuộc huyện Phong Thổ với 100.000 đồng/m2.

Đối với đất thương mại dịch vụ tại đô thị: Giá đất thương mại dịch vụ có giá cao nhất ở mức 3.900.000 đồng/m2 nằm trên tuyến đường 30 Tháng 4 (đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ đến hết Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Và giá đất thấp nhất là 70.000 đồng/m2 thuộc một vài tuyến phố ở huyện Phong Thổ.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị, điều chỉnh giá đất cao nhất là 3.200.000 đồng/m2 ở tuyến phố Trần Hưng Đạo và thấp nhất là 50.000 đồng/m2 tại những vị trí còn lại trên địa bàn thị trấn ở huyện Phong Thổ.

Trong khi đó, đất ở tại nông thôn có giá cao nhất là 1.400.000 đồng/m2 thuộc QL 4D, TP Lai Châu và thấp nhất là 40.000 đồng/m2 ở huyện Nậm Nhùi.

Giá đất thương mại dịch vụ cao nhất là 980.000 đồng/m2 và thấp nhất là 30.000 đồng/m2. Còn lại, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ cao nhất ở mức 700.000 đồng/m2 và thấp nhất là 20.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-lai-chau-2021-2024

Bảng giá đất Lai Châu tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu năm 2021

Ngày 19/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ký Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy tắc Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quyết định này nêu rõ đối tượng tiến hành gồm:

– Cơ quan thực hiện tính năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có tính năng xác định giá đất cụ thể.

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam ổn định gia đình ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh được quy tắc bằng 1 (K = 1) đối với tất cả những loại đất có cùng khu vực, vị trí quy tắc trong bảng giá đất GĐ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/3. Hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (334 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *