Bảng giá đất Quận Hoàng Mai Giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội mới nhất. Giá đất ở, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh ở quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Hãy cùng Banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất Quận Hoàng Mai 2020 – 2024.

Bảng giá đất Quận Hoàng Mai

Bảng giá đất quận Hoàng Mai có tác động gì?

Giá đất quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy tắc và thay đổi 5 năm một lần. Thông thường, giá đất quận Hoàng Mai quy tắc sẽ thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế người dân mua bán với nhau trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Giá đất quận Hoàng Mai có tác dụng:

  • Là căn cứ để người dân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần thứ nhất nộp tiền cho nhà nước (tiền làm sổ đỏ lần đầu).
  • Là căn cứ để Nhà nước bồi thường, trợ giúp cho tất cả những người dân khi thu hồi đất.
  • Là căn cứ để người dân mua bán nhà, đất trên địa bàn quận Hoàng Mai biết được giá lô đất bạn muốn mua có thích hợp không?

Bảng giá đất quận Hoàng Mai mới nhất.

Mời bạn tìm hiểu thêm Bảng giá đất Hoàng Mai chi tiết sau đây của chúng tôi.

Bảng giá đất Quận Hoàng Mai Bảng giá đất Quận Hoàng Mai Bảng giá đất Quận Hoàng Mai Bảng giá đất Quận Hoàng Mai Bảng giá đất Quận Hoàng Mai Bảng giá đất Quận Hoàng Mai Bảng giá đất Quận Hoàng Mai

5/5 - (249 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *