Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm Giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất Q.Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội mới nhất. Giá đất ở, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh ở quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội. Hãy cùng Banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm 2020 – 2024.
Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm

Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm có tác động gì?

Giá đất quận Nam Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định và thay đổi 5 năm một lần. Thông thường, giá đất quận Nam Từ Liêm quy định sẽ thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế người dân mua bán với nhau trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Giá đất quận Nam Từ Liêm có tác dụng:

  • Là căn cứ để người dân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu tiên nộp tiền cho nhà nước (tiền làm sổ đỏ lần đầu).
  • Là căn cứ để Nhà nước bồi thường, hướng dẫn cho những người dân khi thu hồi đất.
  • Là căn cứ để người dân mua bán nhà, đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm biết được giá lô đất bạn có nhu cầu mua có thích hợp không?

Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm mới nhất.

Mời mọi người rà soát Bảng giá đất Nam Từ Liêm chi tiết phần bên dưới của chúng tôi.

Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm

5/5 - (428 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *