Bảng giá đất Điện Biên giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Điện Biên – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 32.000.000 đồng/m2 thuộc tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Võ Đăng Ninh, TP Điện Biên Phủ.

Điện Biên

Giá đất Điện Biên cao nhất lên đến 32 triệu/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành theo Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bảng giá đất Điện Biên này được tiến hành trong GĐ 2020-2024. Cụ thể:

– Đất ở thành thị điều chỉnh mức giá cao nhất ở mức 32.000.000 đồng/m2 (đất ở, vị trí 1) thuộc về hai tuyến đường: Võ Nguyên Giáp (đường từ ngã ba Hải Quan đến ngã ba rẽ vào trụ sở Phường Tân Thanh, đối diện bên kia đường hết đất số nhà 768) và Trần Đăng Ninh (đoạn từ ngã ba Hải quan đến hết cầu Thanh Bình), TP Điện Biên Phủ. Nơi có giá đất ở thấp nhất là một khu vực thuộc huyện Mường Chà, với 78.000 đồng/m2 (đất ở, vị trí 3).

– Đất ở nông thôn, có giá đất cao nhất là 5.000.000 đồng/m2 (đất ở, vị trí 1) nằm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Huổi Phạ đến hết đất nhà Thưởng Hồng (Thửa 19 TBĐ 51), đối diện bên kia đường hết đất thửa 247 TBĐ 50), TP Điện Biên Phủ. Và giá đất thấp nhất là 25.000 đồng/m2 nằm ở một khu vực thuộc huyện Mường Ảng.

– Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Mức giá đất của từng khu vực, đường phố, từng vị trí điều chỉnh bằng 80% giá đất theo từng khu vực, từng đường phố, từng vị trí tương ứng.

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Mức giá đất của từng khu vực, từng đường phố, từng vị trí điều chỉnh bằng 70% giá đất ở theo từng khu vực, từng đường phố, từng vị trí tương ứng.

– Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Mức giá đất của từng khu vực, đoạn đường, vị trí điều chỉnh bằng 80% giá đất ở nông thôn theo từng khu vực, đoạn đường, vị trí tương ứng.

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Mức giá đất của từng khu vực, đoạn đường, từng vị trí điều chỉnh bằng 70% giá đất ở nông thôn theo từng khu vực, đoạn đường, từng vị trí tương ứng.

– Đất nông nghiệp khác: Mức giá đất của từng khu vực, đường phố, từng vị trí điều chỉnh bằng 80% giá đất trồng cây hàng năm khác theo từng khu vực, từng vị trí tương ứng.

bang-gia-dat-tinh-dien-bien-2021-2024

Bảng giá đất Điện Biên tiến hành trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Điện Biên năm 2021

Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là K) trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất tiến hành cho những trường hợp sau đây:

– Hệ số điều chỉnh giá đất (k) để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng trong các trường hợp:

+ Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

– Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất xác thực đối với trường hợp:

+ Thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 10 tỷ đồng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố;

+ Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo;

+ Giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Quyết định trên quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

– Đối với đất ở tại những huyện, thị xã, thành phố: Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,1 so với Bảng giá đất hiện hành do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

– Đối với đất nông nghiệp tại những huyện, thị xã, thành phố: Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1 so với Bảng giá đất hiện hành do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Quyết định này có hiệu suất từ thời điểm ngày 10/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Điện Biên năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (319 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *