Bảng giá đất Kon Tum giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Kon Tum – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 20.000.000 đồng/m2 thuộc đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum.

Bảng giá đất Kon Tum

Giá đất Kon Tum cao nhất là 20 triệu/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bảng giá đất Kon Tum này được tiến hành trong GĐ 2020-2024, cụ thể:

– Đối với đất ở tại đô thị: Theo Bảng giá đất của tỉnh tiến hành cho năm 2021, giá đất ở tại thành thị trên địa bàn TP Kon Tum có mức giá cao nhất là 20 triệu/m2 tại vị trí 1 thuộc đường Trần Hưng Đạo, thấp nhất là 170.000 đồng/m2 thuộc phường Nguyễn Trãi.

– Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Được tiến hành bằng 80% giá đất ở tại thành thị cùng vị trí sử dụng đất. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Được tiến hành bằng 80% giá đất ở tại thành thị cùng vị trí sử dụng đất.

– Đối với đất ở tại nông thôn: Có giá đất cao nhất là 1,4 triệu đồng/m2, thấp nhất là 10.000 đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Được tiến hành bằng 80% giá đất ở tại nông thôn cùng vị trí sử dụng đất. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Được tiến hành bằng 80% giá đất ở tại nông thôn cùng vị trí sử dụng đất.

Bảng giá đất Kon Tum tiến hành trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

bang-gia-dat-kon-tum-2021-2024

Hệ số điều chỉnh giá đất Kon Tum năm 2021

Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021 (hệ số K).

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là căn cứ để xác định giá đất xác thực đối với những trường hợp pháp luật quy định giá đất xác thực được xác định bằng giải pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum điều chỉnh như sau:

– Đối với đất trồng lúa: Hệ số K được điều chỉnh từ 1,11 đến 1,90 lần.

– Đối với đất cây trồng hàng năm và lâu năm: Hệ số K được điều chỉnh từ 1,5 đến 2 lần.

– Đối với đất rừng sản xuất: Hệ số K được điều chỉnh từ là một đến 1,7 lần.

– Đối với đất nuôi trồng thủy hải sản: Hệ số K được điều chỉnh từ 1,10 đến 2,40 lần.

– Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Hệ số K được điều chỉnh từ là một đến 6,20 lần.

– Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Hệ số K được điều chỉnh từ là một đến 4,70 lần.

Quyết định này có hiệu suất từ thời điểm ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá Kon Tum năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (451 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *