Bảng giá đất Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Thừa Thiên Huế – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 65.000.000 đồng/m2.

Bảng giá đất Thừa Thiên Huế

Giá đất TP Huế tăng thêm 30%, nơi đắt nhất là 65 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành theo Quyết định 80/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảng giá đất Thừa Thiên Huế được tiến hành trong GĐ 2020-2024 sẽ tăng trung bình 30% so với giá đất tại bảng giá đất GĐ 2015-2019.

Trong đó, giá đất ở thành thị cao nhất là 65 triệu/m2 đối với vị trí 1, loại đường 1A thuộc địa bàn TP Huế. Giá đất từ 200.000 đồng/m2 đến 9,2 triệu/m2 tại những địa phương lân cận. Giá đất nông nghiệp vị trí 1 ở vùng đồng bằng cao nhất là 30.000 đồng/m2.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, mức tăng giá đất như trên thích hợp với biểu tượng mới phát triển, môi trường đầu tư và nghĩa vụ thực hiện tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên điều kiện thực tế của địa phương.

bang-gia-dat-thua-thien-hue-2021-2024

Bảng giá đất Thừa Thiên Huế tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Thừa Thiên Huế năm 2021

Ngày 25/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 67/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 (hệ số K).

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 được tiến hành tùy thuộc vào nhóm đối tượng khác nhau. Cụ thể, hệ số K đối với từng loại đất theo khu vực, đường phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

– Thành phố Huế và huyện Phú Lộc có hệ số điều chỉnh giá đất khoảng từ 1,05 đến 1,20, tùy thuộc vào từng nhóm và khu vực.

– Thị xã Hương Thủy có hệ số điều chỉnh giá đất từ một – 1,20, tùy thuộc vào từng nhóm và khu vực.

– Thị xã Hương Trà có hệ số điều chỉnh giá đất ở mức 1,10 – 1,40, tùy thuộc vào từng nhóm và khu vực.

– Huyện Quảng Điền có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,05 – 1,10, tùy thuộc vào từng nhóm và khu vực.

– Huyện Phú Vang có hệ số điều chỉnh giá đất ở mức 1 – 1,30, tùy thuộc vào từng nhóm và khu vực.

– Huyện Phong Điền có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,05 – 1,30, tùy thuộc vào từng nhóm và khu vực.

– Huyện Nam Đông và huyện A Lưới cùng có hệ số điều chỉnh giá đất từ một – 1,15, tùy thuộc vào từng nhóm và khu vực.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 4/1. Hệ số điều chỉnh giá Thừa Thiên Huế năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (109 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *