Bảng giá đất Tây Ninh giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Tây Ninh – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 34.320.000 đồng/m2 thuộc địa bàn huyện Hòa Thành.

Bảng giá đất Tây Ninh

Giá đất Tây Ninh đắt nhất tại huyện Hòa Thành, với hơn 34 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được ban hành theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bảng giá đất Tây Ninh này được tiến hành trong GĐ 2020-2024. Cụ thể:

– Thành phố Tây Ninh: Giá đất ở tại thành thị cao nhất có giá 30,2 triệu/m2 thuộc về tuyến đường Đại lộ 30 Tháng 4 (đoạn ngã ba Mũi Tàu đến ngã tư trường Trần Hưng Đạo); thấp nhất là 1,3 triệu/m2 nằm trên đường Huỳnh Công Thắng.

– Huyện Bến Cầu: Có giá đất ở tại thành thị cao nhất là 4,5 triệu/m2 nằm trên đường Nguyễn Trung Trực (Tỉnh lộ 786) và thấp nhất là 810.000 đồng/m2.

– Huyện Châu Thành: Giá đất ở tại thành thị cao nhất 9,75 triệu/m2 thuộc về đường Lê Kha (Hương lộ 6 cũ) và thấp nhất 1,5 triệu/m2 trên đường Phạm Tung.

– Huyện Hòa Thành: Hiện có giá đất ở tại thành thị cao nhất 34,32 triệu/m2 thuộc đường Huỳnh Thanh Mừng, thấp nhất là 5,9 triệu đồng/m2.

bang-gia-dat-tay-ninh-2021-2024

Bảng giá đất Tây Ninh tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Tây Ninh năm 2021

Ngày 04/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 3/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy tắc hệ số điều chỉnh giá những loại đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để tiến hành trong các trường hợp cụ thể như sau:

– Đối với thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng đối với những trường hợp:

+ Xác định đơn giá làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

+ Xác định đơn giá làm cơ sở tính tiền sử dụng đất trong trường hợp có sự thay đổi về diện tích đất giữa diện tích quy hoạch và mặc tích thực tế được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại những dự án giao đất ở, đấu giá QSDĐ ở.

+ Xác định đơn giá thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

+ Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.

+ Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án; người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo sau đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

– Xác định giá khởi điểm trong đấu giá QSDĐ khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND quy tắc Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, hệ số K trên địa bàn tỉnh khoảng từ một đến 1,15, cụ thể như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,05 đến 1,15 lần đối với đất ở tại đô thị.

– Hệ số điều chỉnh giá đất được quy tắc bằng 1,05 (K = 1,05) đối với đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài thành thị và đất ở tại khu đô thị, khu nhà ở mới nằm ngoài đô thị.

– Hệ số điều chỉnh giá đất khoảng từ một đến 1,05 lần đối với đất ở tại nông thôn.

– Hệ số điều chỉnh giá đất được quy tắc đều bằng 1 (K = 1) đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài ra khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất thương mại dịch vụ (Tại: đô thị; ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị; nông thôn).

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Tây Ninh năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (244 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *