Bảng giá đất Quảng Trị giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Quảng Trị – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 26.163.000 đồng/m2 thuộc địa bàn thành phố Đông Hà.

quang tri

Giá đất Quảng Trị cao nhất 26,16 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bảng giá đất Quảng Trị này được tiến hành trong GĐ 2020-2024. Cụ thể:

– Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, đô thị: Áp dụng cho tất cả nhiều khu vực, vị trí tại nông thôn, thành thị (trừ đất tại những Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) được điều chỉnh bằng 80% giá đất ở tại nhiều khu vực, vị trí tương ứng.

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, đô thị: Áp dụng cho tất cả nhiều khu vực, vị trí tại nông thôn, thành thị (trừ đất tại những Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) được điều chỉnh bằng 70% giá đất ở tại nhiều khu vực, vị trí tương ứng.

– Đất phi nông nghiệp khác: Áp dụng cho tất cả nhiều khu vực, vị trí tại nông thôn, thành thị (trừ đất tại những Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp) được điều chỉnh bằng 50% giá đất ở tại nhiều khu vực, vị trí tương ứng.

– Giá đất đặc thù:

+ Trường hợp thửa đất ở tọa lạc tại thấp hơn mặt tiền (xác lập vị trí đất) từ 1,5 m trở lên thì tính giảm giá 20% nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/m2.

+ Trường hợp thửa đất ở tọa lạc tại cao hơn nữa mặt tiền (xác lập vị trí đất) từ 1,5 m trở lên thì tính giảm giá 10% nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/m2.

+ Đất nông nghiệp tại thành phố Đông Hà được tính bằng 1,65 lần giá đất nông nghiệp tương ứng xã đồng bằng, vị trí 1; đất nông nghiệp tại thị xã Quảng Trị được tính bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp tương ứng xã đồng bằng, vị trí 1.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn Quảng Trị, tiến hành trong GĐ 2020 – 2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một vài tuyến phố loại 1a thuộc TP Đông Hà với 26.163.000 đồng/m2. Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực ở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông với 60.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-quang-tri-2021-2024

Bảng giá đất Quảng Trị tiến hành trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Trị năm 2021

Ngày 1/1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để tiến hành trong các trường hợp, như sau:

– Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng và thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

– Trường hợp thửa đất hoặc khu đất để đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu đô thị tập hợp rất có khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh để xác định giá khởi điểm.

– Xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định số tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm lộ trình sử dụng đất so với lộ trình ghi trong dự án đầu tư.

– Xác định giá trị QSDĐ để tính vào giá trị tài sản của rất nhiều cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Theo đó, quy định hệ số điều chỉnh giá đất so với giá một số loại đất quy định hiện hành tiến hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 là 1 lần (K = 1 lần).

Quyết định này có hiệu suất từ thời điểm ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Trị năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (163 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *