Bảng giá đất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Lạng Sơn – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 32.500.000 đồng/m2 tại tuyến đường Lê Lợi và Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn.

Bảng giá đất Lạng Sơn

Giá đất Lạng Sơn cao nhất 32,5 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bảng giá đất Lạng Sơn này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất này nêu rõ nguyên tắc phân loại đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn như sau:

– Đường loại I: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất từ 15.000.000 đồng/m2 trở lên.

– Đường loại II: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất từ 9.000.000 đồng/m2 đến dưới 15.000.000 đồng/m2.

– Đường loại III: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất từ 3.500.000 đồng/m2 đến dưới 9.000.000 đồng/m2.

– Đường loại IV: Đối với các tuyến đường, đoạn đường có giá đất ở tại vị trí 1, theo quy định tại Bảng giá đất dưới 3.500.000 đồng/m2.

Tuy nhiên, đối với các thửa đất, khu đất có mức giá thấp nằm trong phạm vi 30 m được xác định giá bằng bình quân cộng mức định giá của đường, đoạn đường phố tiếp giáp.

Đối với thửa đất nằm cạnh các ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo giá đất của đường, phố gần nhất; nếu thửa đất có dao động cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường, phố có mức định giá cao hơn.

Đối với các khu tái định cư, khu đô thị mới, những đường phố chưa tồn tại mức định giá quy định trong bảng giá hoặc trường hợp đặc trưng khi áp dụng bảng giá không phù hợp, thì khi cần xác định giá sẽ thực hiện theo giá đất quy định tại các lựa chọn chuẩn xác của UBND tỉnh cho khu vực đó.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng trong giai đoạn 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một số tuyến phố thuộc địa bàn TP Lạng Sơn.

Cụ thể, các tuyến đường có giá đất cao nhất Lạng Sơn là Lê Lợi (đoạn từ đường Trần Đăng Ninh đến Bắc Sơn), Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Hòa Bình đến Phan Đình Phùng) với 32.500.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-lang-son-2021-2024

Bảng giá đất Lạng Sơn áp dụng trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Lạng Sơn năm 2021

Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chuẩn xác như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) có giá trị dưới 10 tỷ đồng được quy định:

+ Thành phố Lạng Sơn: Đất ở tại đô thị, hệ số K từ 1,3 – 1,7 và đất ở nông thôn, hệ số K = 1,3.

+ Các huyện Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Lãng, Đình Lập, Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn Quan: Đất ở tại đô thị, hệ số K từ 1,1 – 1,3 và đất ở nông thôn, hệ số K từ 1- 1,1.

– Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất quy định:

+ Huyện Đình Lập: Hệ số K = 1,1.

+ Các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn: Hệ số K = 1.

– Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định đối với nhóm đất nông nghiệp K = 1.

Quyết định này có hiệu suất từ ngày 28/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Lạng Sơn năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (246 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *