Bảng giá đất Nghệ An giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Nghệ An – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 65.000.000 đồng/m2 tại thành phố Vinh.

Nghệ An

Giá đất Nghệ An cao nhất lên đến 65 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành theo Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bảng giá đất Nghệ An này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Cụ thể, đất ở tại thành phố Vinh, mức định giá cao nhất là 65.000.000 đồng/m2 (tăng 27,5% so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019) và thấp nhất là 1.000.000 đồng/m2.

Ở huyện miền núi Kỳ Sơn, giá đất thuộc khu vực thị trấn cao nhất là 10.000.000 đồng/m2 và thấp nhất là 500.000 đồng/m2. Giá đất ở các xã còn lại, có giá cao nhất là 4.500.000 đồng/m2, thấp nhất là 70.000 đồng/m2.

Tại thị xã Cửa Lò, giá đất cao nhất đạt ở mức 32.000.000 đồng/m2 và thấp nhất là 160.000 đồng/m2.

Tại các huyện, giá đất theo khung Nhà nước chuẩn mực cao nhất ở mức là 15.000.000 đồng/m2 (tăng 87,5% so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019), thấp nhất là 40.000 đồng/m2.

Trong khi, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất thương mại, dịch vụ) bằng 50% so với mức định giá đất ở có cùng điều kiện dễ dàng như nhau nhưng không thấp hơn mức định giá tối thiểu theo chuẩn mực của Chính phủ.

Tương tự, giá đất thương mại, dịch vụ bằng 55% so với mức định giá đất ở. Còn giá đất sản xuất kinh doanh phục vụ mục đích khai thác khoáng sản bằng 100% so với mức định giá đất ở kế bên hoặc vị trí tương đồng nhưng không quá mức giá tối đa của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại, dịch vụ.

bang-gia-dat-nghe-an-2021-2024

Bảng giá đất Nghệ An áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Nghệ An năm 2021

Ngày 5/1/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này nêu rõ đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Tổ chức trong nước (đã bao gồm cả các tổ chức kinh tế là công ty trong nước), hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam an cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn được áp dụng để:

– Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp sau đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

– Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo bề ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

– Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chuẩn mực đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đều bằng 1 (K = 1).

Quyết định này có năng suất từ ngày 16/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Nghệ An năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (322 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *