Bảng giá đất Quảng Bình giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Quảng Bình – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 25.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới.

Bảng giá đất Quảng Bình

Giá đất Quảng Bình đắt nhất tại TP Đồng Hới, với 25 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bảng giá đất Quảng Bình này được tiến hành trong GĐ 2020-2024. Cụ thể:

– Đất ở thành thị điều chỉnh giá đất tại vị trí 1 cao nhất ở mức 25 triệu/m2 nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo và Mẹ Suốt thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới; giá đất tại vị trí 1 thấp nhất là 70.000 đồng/m2 ở các tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

– Trong khi đó, giá đất thương mại, dịch vụ tại khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh được tính bằng 60% giá đất ở cùng đường, phố, đoạn đường, đoạn phố, vị trí đối với khu vực thành thị hoặc cùng khu vực, vị trí đối với khu vực nông thôn.

– Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ: Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh được tính bằng 55% giá đất ở cùng đường, phố, đoạn đường, đoạn phố, vị trí đối với khu vực thành thị hoặc cùng khu vực, vị trí đối với khu vực nông thôn.

bang-gia-dat-quang-binh-2021-2024

Bảng giá đất Quảng Bình tiến hành trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình năm 2021

Ngày 1/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tiến hành trong các trường hợp, như sau:

– Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng và thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

– Trường hợp thửa đất hoặc khu đất để đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu đô thị tập hợp rất có khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh để xác định giá khởi điểm.

– Xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định số tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm lộ trình sử dụng đất so với lộ trình ghi trong dự án đầu tư.

– Xác định giá trị QSDĐ để tính vào giá trị tài sản của rất nhiều cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, được quy định K = 1.

Quyết định này có hiệu suất từ thời điểm ngày 11/3. Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (379 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *