Bảng giá đất Cà Mau giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Cà Mau giai đoạn 2021-2024 – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 45.000.000 đồng/m2 thuộc đường Đề Thám, TP Cà Mau.

Bảng giá đất Cà Mau 2021-2024

Giá đất Cà Mau cao nhất lên đến 45 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành theo Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Bảng giá đất Cà Mau này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

– Theo đó, giá đất ở tại đô thị và nông thôn: Điều chỉnh tăng bình quân 85%-95% đối với các tuyến đường dài được phân ra nhiều đoạn giá; điều chỉnh bằng 50% đối với các tuyến đường gom hai bên cầu (tính từ mố cầu) chưa xây dựng.

– Giá đất thương mại dịch vụ tính bằng 80% mức định giá đất ở tại khu vực kế bên gần nhất có mức định giá cao nhất.

– Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ tính bằng 60% mức định giá đất ở tại khu vực kế bên gần nhất có mức định giá cao nhất.

– Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng 60% mức định giá đất ở tại khu vực kế bên gần nhất có mức định giá cao nhất.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành theo Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, áp dụng trong giai đoạn 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một tuyến đường thuộc thành phố Cà Mau. Cụ thể, tuyến đường có giá đất cao nhất tại TP Cà Mau là Đề Thám với 45 triệu đồng/m2 (đất ở tại đô thị).

bang-gia-dat-ca-mau-2020-2024

Bảng giá đất Cà Mau áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Cà Mau năm 2021

Ngày 22/12/2020, UBND Cà Mau đã ký Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này chuẩn mực hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau để áp dụng tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các trường hợp:

– Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

– Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt, đất có mặt nước và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất, cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này chưa hẳn là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất, công nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quyết định này áp dụng cho các đối tượng tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp:

– Nhà nước giao đất.

– Nhà nước cho thuê đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị được chuẩn mực từ 1 đến 2,3 lần.

– Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn được chuẩn mực từ 1 đến 1,7 lần.

– Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp được chuẩn mực bằng 1 (K = 1).

Quyết định này có năng suất từ ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Cà Mau năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (342 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *