Bảng giá đất Lào Cai giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Lào Cai – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 45.500.000 đồng/m2 tại một số tuyến phố ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 36.500.000 đồng/m2 và thấp nhất là 280.000 đồng/m2.

Bảng giá đất Lào Cai

Giá đất Trà Vinh cao nhất 36,5 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bảng giá đất Trà Vinh này được tiến hành trong GĐ 2020-2024. Cụ thể:

– Giá đất ở tại vị trí 1 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có mức giá cao nhất là 36,5 triệu/m2 thuộc về tuyến đường Phạm Thái Bường và Điện Biên Phủ (đoạn từ Vòng xoay chợ Trà Vinh đến đường Phạm Hồng Thái), TP Trà Vinh.

Nơi có giá đất ở vị trí 1 thấp nhất là một vài khu vực thuộc huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè, Càng Long và Tiểu Cần với 280.000 đồng/m2 thuộc

– Giá đất ở cho những vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 được xác định như sau: Vị trí 2 bằng 60% vị trí 1, vị trí 3 bằng 40% vị trí 1, vị trí 4 bằng 30% vị trí 1.

– Giá đất ở vị trí 5 (vị trí còn lại) tại thành phố, các phường của thị xã, thị trấn, các xã của thị xã và các xã của rất nhiều huyện, có mức giá khoảng từ 240.000 đồng/m2 đến 450.000 đồng/m2. Riêng ấp Long Trị của xã Long Đức, thành phố Trà Vinh tiến hành theo mức giá 240.000 đồng/m2.

– Giá đất thương mại, dịch vụ vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí và loại đường tương ứng. Giá đất thương mại, dịch vụ vị trí 5 (vị trí còn lại) có giá trong khoảng 200.000 – 360.000 đồng/m2. Riêng ấp Long Trị của xã Long Đức, thành phố Trà Vinh tiến hành theo mức giá 200.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-lao-cai-2021-2024

Bảng giá đất Trà Vinh tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Trà Vinh năm 2021

Ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân Trà Vinh đã ký Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy tắc hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hệ số điều chỉnh giá đất quy tắc tại Quyết định này tiến hành cho những trường hợp xác thực sau đây:

– Xác định giá đất thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giá trị diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất (tính theo giá trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

– Xác định đơn giá thuê đất .

– Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê mà khu đất, thửa đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND quy tắc Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021, hệ số K trên các tuyến đường của tỉnh Trà Vinh là 1 lần (K = 1).

Nguyên tắc xác định giá đất theo hệ số điều chỉnh giá đất là:

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Trà Vinh năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (124 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *