Bảng giá đất quận 4, TP.HCM giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất quận 4, TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024: Cao nhất 33 triệu đồng/m2. Hãy cùng Banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất quận 4.

Bảng giá đất quận 4

UBND Tp.Hồ Chí Minh vừa ban hành khung giá đất các quận huyện kèm theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày ngày 16/01/2020.

Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại thành thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn TP.HCM, tiến hành khung giá đất của thành thị đặc thù theo quy tắc của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy tắc về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh thì tiến hành theo khung giá đất của thành thị loại V. Đối với những xã thuộc 05 huyện tiến hành theo khung giá đất của xã đồng bằng.

Về phân loại vị trí, ngoài đường đường là yếu tố rất cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất tọa lạc ngay ngoài đường đường tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy tắc trong Bảng giá đất.

Ba vị trí tiếp theo sau không tiếp giáp ngoài đường đường bao gồm: Vị trí 2, tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của ngoài đường đường (theo maps địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi tiến hành quy tắc trên thì giá đất thuộc thành thị đặc thù tại vị trí không ngoài đường đường không nên thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.

Bảng giá chi tiết Quận 4

Bảng giá đất quận 4 giai đoạn 2020 – 2024(ĐVT: triệu đồng/m2)
STT Tên Đường Đoạn Đường Giá
Từ Đến
Bến Vân Đồn Cù Lao Nguyễn Kiệu Cầu Nguyễn Kiệu 17,4
Cầu Nguyễn Kiệu Nguyễn Khoái 17,9
Nguyễn Khoái Cầu Dừa 20
Cầu Dừa Nguyễn Tất Thành 24
2 Đường Nội Bộ Chung Cư Phường 3 Trọn Đường 13,5
3 Các Đường Nội Bộ Cư Xá Vĩnh Hội Trọn Đường 13,5
4 Đinh Lể Trọn Đường 30,8
5 Đoàn Như Hài Trọn Đường 24,7
Đoàn Văn Bơ Chân Cầu Calmet Hoàng Diệu 26,4
Hoàng Diệu Tôn Đản 23,3
Tôn Đản Xóm Chiếu 18
Xóm Chiếu Nguyễn Thần Hiến 9,6
7 Đường Dân Sinh Hai Bên Cầu Calmette Trọn Đường 15,4
8 Đường 10c Trọn Đường 19,9
9 Đường 20 Thước Trọn Đường 12,6
10 Đường Dân Sinh Hai Bên Cầu Ông Lãnh Trọn Đường 12,4
11 Đường Phường 1 Trọn Đường 9,8
12 Đường Số 1 Trọn Đường 17,9
13 Đường Số 2 Trọn Đường 16,5
14 Đường Số 3 Trọn Đường 16,5
15 Đường Số 4 Trọn Đường 16,5
16 Đường Số 5 Trọn Đường 16,5
17 Đường Số 6 Trọn Đường 17,2
18 Đường Số 7 Trọn Đường 16,5
19 Đường Số 8 Trọn Đường 17,2
20 Đường Số 9 Trọn Đường 17,2
21 Đường Số 10 Trọn Đường 17,2
22 Đường Số 10a Trọn Đường 17,2
23 Đường Số 10b Trọn Đường 17,2
24 Đường Số 11 Trọn Đường 18
25 Đường Số 12 Trọn Đường 17,2
26 Đường Số 12a Trọn Đường 17,4
27 Đường Số 13 Trọn Đường 16,5
28 Đường Số 15 Trọn Đường 16,5
29 Đường Số 16 Trọn Đường 18
30 Đường Số 17 Trọn Đường 16,5
31 Đường Số 18 Trọn Đường 16,5
32 Đường Số 19 Trọn Đường 16,5
33 Đường Số 20 Trọn Đường 15,9
34 Đường Số 21 Trọn Đường 16,5
35 Đường Số 22 Trọn Đường 17,2
36 Đường Số 23 Trọn Đường 16,5
37 Đường Số 24 Trọn Đường 17,2
38 Đường Số 25 Trọn Đường 16,5
39 Đường Số 28 Trọn Đường 18,7
40 Đường Số 29 Trọn Đường 17,2
41 Đường Số 30 Trọn Đường 17,2
42 Đường Số 31 Trọn Đường 17,2
43 Đường Số 32 Trọn Đường 17,2
44 Đường Số 32a Trọn Đường 8,7
45 Đường Số 33 Trọn Đường 17,2
46 Đường Số 34 Trọn Đường 17,2
47 Đường Số 35 Trọn Đường 8,7
48 Đường Số 36 Trọn Đường 17,2
49 Đường Số 37 Trọn Đường 17,2
50 Đường Số 38 Trọn Đường 17,2
51 Đường Số 39 Trọn Đường 17,2
52 Đường Số 40 Trọn Đường 17,2
53 Đường Số 42 Trọn Đường 17,2
54 Đường Số 43 Trọn Đường 16,5
55 Đường Số 44 Trọn Đường 17,2
56 Đường Số 45 Trọn Đường 19,5
57 Đường Số 46 Trọn Đường 13,6
58 Đường Số 47 Trọn Đường 16,5
59 Đường Số 48 Trọn Đường 27
60 Đường Số 49 Trọn Đường 17,2
61 Đường Số 50 Trọn Đường 9,2
62 Hoàng Diệu Sát Cảng Sài Gòn Nguyễn Tất Thành 24
Nguyễn Tất Thành Đoàn Văn Bơ 34,5
Đoàn Văn Bơ Khánh Hội 31,5
Khánh Hội Cuối Đường 30
63 Khánh Hội Bến Vân Đồn Hoàng Diệu 31,5
Hoàng Diệu Cầu Kênh Tẻ 29,4
Cầu Kênh Tẻ Tôn Thất Thuyết 17,4
64 Lê Quốc Hưng Bến Vân Đồn Hoàng Diệu 23,9
Hoàng Diệu Lê Văn Linh 33
65 Lê Thạch Trọn Đường 33
66 Lê Văn Linh Nguyễn Tất Thành Lê Quốc Hưng 33
Lê Quốc Hưng Đoàn Văn Bơ 20,2
67 Lê Văn Linh Nối Dài Đường 48 Nguyễn Hữu Hào 31,5
68 Ngô Văn Sở Trọn Đường 25,5
69 Nguyễn Hữu Hào Bến Vân Đồn Hoàng Diệu 17,1
Hoàng Diệu Cuối Đường 14,7
70 Nguyễn Khoái Trọn Đường 16,4
71 Nguyễn Tất Thành Cầu Khánh Hội Lê Văn Linh 34,5
Lê Văn Linh Xóm Chiếu 28,5
Xóm Chiếu Cầu Tân Thuận 20,6
72 Nguyễn Thần Hiến Trọn Đường 15
73 Nguyễn Trường Tộ Trọn Đường 27,2
74 Tân Vĩnh Trọn Đường 24,6
75 Tôn Đản Trọn Đường 17,9
76 Tôn Thất Thuyết Nguyễn Tất Thành Nguyễn Thần Hiến 12,8
Nguyễn Thần Hiến Xóm Chiếu 15
Xóm Chiếu Tôn Đản 13,7
Tôn Đản Nguyễn Khoái 16,8
Nguyễn Khoái Cuối Đường 11,4
77 Trương Đình Hợi Trọn Đường 16,8
78 Vĩnh Hội Trọn Đường 24
79 Vĩnh Khánh Bến Vân Đồn Hoàng Diệu 18
Hoàng Diệu Tôn Đản 16,5
80 Xóm Chiếu Trọn Đường 18,6
81 Đường Lên Cầu Kênh Tẻ Tôn Thất Thuyết Khánh Hội 17,4
5/5 - (432 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *