Bảng giá đất Bình Thuận giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Bình Thuận – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất ở tại thành thị cao nhất là 69.000.000 đồng/m2 thuộc đường Nguyễn Huệ, TP Phan Thiết.

Bảng giá đất Bình Thuận

Giá đất Bình Thuận cao nhất là 69 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành theo Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bảng giá đất Bình Thuận này được tiến hành trong GĐ 2020-2024, cụ thể:

– Đối với đất ở tại đô thị: Theo Bảng giá đất của tỉnh tiến hành cho năm 2021, giá đất ở tại thành thị trên địa bàn TP Phan Thiết có mức giá cao nhất là 69 triệu đồng/m2 thuộc đường Nguyễn Huệ, thấp nhất là 2 triệu đồng/m2 thuộc đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trạm bảo vệ rừng Long Sơn đến KDC Khu phố Suối Nước), phường Hàm Tiến, Mũi Né.

– Đối với đất thương mại, dịch vụ và du lịch: Khu vực có giá đất cao nhất thuộc về nhóm đất du lịch ven biển. Cụ thể, khu du lịch từ Đá ông Địa đến Ngã 3 đi Bàu Tàn có giá đất cao nhất lên tới 7,28 triệu đồng/m2. Nơi có giá đất thấp nhất tọa lạc ngay khu vực 3 (từ dự án đồi Hòn Rơm đến dự án An Nhiên) với 514.000 đồng/m2.

– Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Phan Thiết, có giá đất cao nhất là 4 triệu đồng/m2 ở khu Cảng cá Phan Thiết (phường Đức Thắng) và thấp nhất là 2,75 triệu đồng/m2 ở khu chế biến thủy sản phía Nam Cảng cá Phan Thiết với khu chế biến nước mắm Phú Hài (phường Phú Hài).

bang-gia-dat-binh-thuan

Bảng giá đất Bình Thuận tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Thuận năm 2021

Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để xác định giá đất xác thực trong các trường hợp sau:

– Tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) do Ủy ban nhân dân tỉnh quy tắc dưới 20 tỷ đồng.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê không trải qua hình thức đấu giá.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo sau đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

– Xác định giá khởi điểm trong đấu giá QSDĐ để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

– Xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án dưới 20 tỷ đồng (trừ trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, KĐT tập kết có lợi thế, khả năng sinh lợi).

– Xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 20/1. Hệ số điều chỉnh giá Bình Thuận năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (261 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *