Bảng giá đất Đồng Tháp giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Đồng Tháp – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 32.000.000 đồng/m2 thuộc một số tuyến đường ở TP Cao Lãnh.

Bảng giá đất Đồng Tháp

Giá đất Đồng Tháp đắt nhất tại TP Cao Lãnh, với 32 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Bảng giá đất Đồng Tháp này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

– Đối với đất ở tại đô thị: Giá đất của vị trí 2 được tính bằng 70% giá đất của vị trí 1. Giá đất của vị trí 3 được tính bằng 50% giá đất của vị trí 1.

– Giá đất thương mại dịch vụ thì giá đất áp dụng bằng 80% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

– Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ thì giá đất áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí

– Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thì giá đất áp dụng bằng 80% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

– Giá đất phi nông nghiệp khác thì giá đất áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng khu vực, cùng vị trí.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng trong giai đoạn 2020 – 2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một số tuyến đường loại 1 thuộc TP Cao Lãnh. Cụ thể, các đường có giá đất cao nhất TP Cao Lãnh là Hùng Vương, Nguyễn Du, Tháp Mười, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Đình Chiểu, Đốc Binh Kiều với 32 triệu đồng/m2.

Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực thuộc huyện Hồng Ngự với 400.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-dong-thap-2020-2024

Bảng giá đất Đồng Tháp áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Đồng Tháp năm 2021

Ngày 04/03/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong năm 2021 (hệ số K).

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, chính xác như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được chuẩn mực bằng 1 (K = 1).

– Tùy từng trường hợp chính xác tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì UBND tỉnh chuẩn mực hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các trường hợp này (cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá đất báo cáo Sở Tài chính xem xét, trình UBND Tỉnh).

Quyết định này có năng suất từ ngày 15/3. Hệ số điều chỉnh giá đất Đồng Tháp năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (458 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *