Bảng giá đất Hòa Bình giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Hòa Bình – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 40.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn TP Hòa Bình.

Bảng giá đất Hòa Bình

Giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cao nhất 40 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Bảng giá đất Hòa Bình này được tiến hành trong GĐ 2020-2024.

Cụ thể, giá đất tại thành thị đối với giá những loại đất như sau:

– Đất ở tại đô thị, điều chỉnh giá đất cao nhất trên tuyến đường Cù Chính Lan (đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã tư giao nhau với đường Lê Lợi), phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, với 40 triệu/m2 tại vị trí 1; thấp nhất là 180.000 đồng/m2 tại vị trí 4 thuộc phường Tân Thịnh.

– Đất thương mại, dịch vụ tại thành thị có giá đất cao nhất là 32 triệu/m2 ở vị trí 1 và thấp nhất là 120.000 đồng/m2 tại vị trí 4

– Đất sản xuất, kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, nơi có giá đất cao nhất là một tuyến đường ở phường Phương Lâm với 24 triệu/m2 tại vị trí 1, thấp nhất là 110.000 đồng/m2 tại vị trí 4 thuộc phường Tân Thịnh.

bang-gia-dat-hoa-binh-2020-2024

Bảng giá đất Hòa Bình tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hòa Bình năm 2021

Ngày 13/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2021 (hệ số K).

Theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND quy tắc Hệ số điều chỉnh giá đất đối với những loại đất năm 2021 tiến hành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và đô thị, được quy tắc hệ số K đều từ một đến 1,20 lần.

Các trường hợp tiến hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể bằng liệu pháp hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua vẻ ngoài đấu giá quyền sử dụng đất.

– Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không trải qua vẻ ngoài đấu giá quyền sử dụng đất.

– Tính giá trị QSDĐ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam ổn định gia đình ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

– Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị.

– Xác định giá trị QSDĐ để tính vào giá trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

– Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/2. Hệ số điều chỉnh giá đất Hòa Bình năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (175 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *