Bảng giá đất Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Hà Tĩnh – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 35.000.000 đồng/m2 thuộc tuyến đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh.

Bảng giá đất Hà Tĩnh

Giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cao nhất 35 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được ban hành theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bảng giá đất Hà Tĩnh này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Cụ thể, giá đất tại đô thị và nông thôn đối với giá một số loại đất như sau:

– Đất ở; đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh chưa phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, cùng điều chỉnh giá đất cao nhất trên tuyến đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn), TP Hà Tĩnh, với mức định giá cao lần lượt là 35 triệu đồng/m2, 24,5 triệu đồng/m2 và 21 triệu đồng/m2.

– Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực thuộc xã Tiến Lộc (cũ) với 80.000 đồng/m2 (đất ở), 48.000 đồng/m2 (đất đất thương mại, dịch vụ) và 40.000 đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh).

– Đất ở; đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh chưa phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn, có giá đất cao nhất thuộc sở hữu một tuyến đường ở huyện Nghi Xuân với 6 triệu đồng/m2 (đất ở); 3,6 triệu đồng/m2 (đất đất thương mại, dịch vụ) và 3 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh).

– Giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản và đất sản xuất nguyên liệu xây dựng, làm đồ gốm được quy định:

+ Tại 09 xã, phường thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh) và các khu vực thuộc thị xã Hồng Lĩnh: giá 200.000 đồng/m2.

+ Các địa phương còn lại có giá đất là 150.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-tinh-ha-tinh-2021-2024

Bảng giá đất Hà Tĩnh áp dụng trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Tĩnh năm 2021

Ngày 25/03/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021 (hệ số K).

Hệ số K được áp dụng cho các cơ quan thực hiện công dụng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có công dụng xác định giá đất cụ thể. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất đối với một số loại đất năm 2021 áp dụng chung trên địa bàn tỉnh bằng 1 (K = 1).

Nguyên tắc xác định giá một số loại đất theo hệ số K là:

Giá đất cụ thể tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất K =

Giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định

x Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

Quyết định này có hiệu suất từ ngày 5/4. Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Tĩnh năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (266 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *