Bảng giá đất Bạc Liêu giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Bạc Liêu – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 45.000.000 đồng/m2 tại tuyến đường Hai Bà Trưng, TP Bạc Liêu.

Bảng giá đất Bạc Liêu

Giá đất Bạc Liêu cao nhất lên đến 45 triệu/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành theo Quyết định 372/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Bảng giá đất Bạc Liêu này được tiến hành trong GĐ 2020-2024. Cụ thể:

– Đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp được xác định theo tỷ lệ phần trăm và bằng 60% giá đất ở lân cận tọa lạc ngay tương đương.

– Đất thương mại, dịch vụ được xác định theo tỷ lệ phần trăm và bằng 80% giá đất ở lân cận tọa lạc ngay tương đương.

– Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được xác định theo tỷ lệ phần trăm và bằng 60% giá đất ở lân cận tọa lạc ngay tương đương.

– Đất ở nông thôn và đất ở tối thiểu cùng điều chỉnh giá đất cao nhất là 320.000 đồng/m2 và thấp nhất là 170.000 đồng/m2.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành theo Quyết định 372/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tiến hành trong GĐ 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một tuyến phố thuộc TP Bạc Liêu.

Cụ thể, tuyến phố có giá đất cao nhất Bạc Liêu là Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Hà Huy Tập) với 45 triệu đồng/m2.

bang-gia-dat-tinh-bac-lieu-2021-2024

Bảng giá đất Bạc Liêu tiến hành trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Bạc Liêu năm 2021

Ngày 15/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy định đối tượng tiến hành hệ số điều chỉnh giá đất bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND về sự việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong năm 2021, xác thực như sau:

– Đất nông nghiệp quy định hệ số K = 1 lần và K = 1,10 lần.

– Đất ở trên địa bàn TP Bạc Liêu quy định hệ số K từ 1,05 lần đến 2,05 lần.

– Đất ở các dự án khu đô thị thành phố Bắc Liêu, quy định hệ số K từ 1,19 lần đến 2,72 lần.

– Đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã thuộc huyện Đông Hải, quy định hệ số K từ 1,03 lần đến 2,50 lần.

– Đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã thuộc huyện Hòa Bình, quy định hệ số K từ 1,01 lần đến 2,10 lần.

– Đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã thuộc huyện Hồng Dân, quy định hệ số K từ 1,01 lần đến 2,86 lần.

– Đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm phường, xã thuộc thị xã Giá Rai, quy định hệ số K từ 1,02 lần đến 2,50 lần.

– Đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã thuộc huyện Phước Long, quy định hệ số K từ là một lần đến 3,50 lần.

– Đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã thuộc huyện Vĩnh Lợi, quy định hệ số K từ 1,02 lần đến 2 lần.

Quyết định này có hiệu suất từ thời điểm ngày 25/6. Hệ số điều chỉnh giá đất Bạc Liêu năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (163 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *