Bảng giá đất Gia Lai giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Gia Lai – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 45.000.000 đồng/m2 và thấp nhất là 180.000 đồng/m2.

Bảng giá đất Gia Lai

Giá đất Gia Lai đắt nhất tại TP Pleiku với 45 triệu/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bảng giá đất Gia Lai này được tiến hành trong GĐ 2020-2024.

Quyết định này quy tắc bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

– Giá đất thương mại, dịch vụ tại thành thị và nông thôn được tính bằng 80% giá đất ở theo từng đoạn đường, tuyến đường, vị trí, khu vực tương ứng.

– Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sử dụng hỗn hợp vào mục đích sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại dịch vụ tại thành thị và nông thôn được tính 80% giá đất ở theo từng đoạn đường, tuyến đường, vị trí, khu vực tương ứng.

– Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại thành thị và nông thôn được tính bằng 80% giá đất ở theo từng đoạn đường, tuyến đường, khu vực, vị trí tương ứng (trừ các tuyến đường, đoạn đường có giá đất trên 30.000.000 đồng/m2).

– Đối với những tuyến đường, đoạn đường có giá đất trên 30.000.000 đồng/m2 thì giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại thành thị được tính bằng 60%.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh, tiến hành trong GĐ 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một vài tuyến phố thuộc địa bàn TP Pleiku.

Cụ thể, các tuyến phố có giá đất cao nhất Gia Lai là Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Lê Lai, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiện Thuật, Thi Sách, Trần Phú với 45.000.000 đồng/m2.

Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực thuộc xã Diên Phú, Gào, La Kênh và Tân Sơn với 180.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-tinh-gia-lai-2021-2024

Bảng giá đất Gia Lai tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Gia Lai năm 2021

Ngày 30/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy tắc hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tiến hành cho những đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng liệu pháp hệ số K.

Theo đó, hệ số K năm 2021 tiến hành trên địa bàn tỉnh quy tắc cụ thể như sau:

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 1.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh từ một đến 1,25.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn huyện Phú Thiện từ một đến 1,17.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa từ một đến 1,3.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai từ một đến 1,2.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn huyện Đak Pơ từ một đến 4.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê từ một đến 1,1.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang từ một đến 1,15.

– Hệ số K đối với những loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku từ một đến 3.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 11/7. Hệ số điều chỉnh giá đất Gia Lai năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (156 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *