Bảng giá đất quận 5, TP.HCM giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất quận 5, TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024: Cao nhất 66 triệu đồng/m2. Hãy cùng Banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất quận 5.

quan 5

Trong bảng giá đất mới nhất, Nguyễn Văn Cừ, Hải Thượng Lãng Ông, Trần Hưng Đạo hay Nguyễn Trãi đang là những tuyến đường có giá đắt nhất tại quận 5.

Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại thành thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành khung giá đất của thành thị đặc trưng theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì tiến hành theo khung giá đất của thành thị loại V. Đối với những xã thuộc 05 huyện tiến hành theo khung giá đất của xã đồng bằng.

Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là yếu tố rất cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất tọa lạc tại mặt tiền đường tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.

Ba vị trí tiếp theo không giáp ranh mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo map địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi tiến hành quy định trên thì giá đất thuộc thành thị đặc trưng tại vị trí không mặt tiền đường không được phép thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.

Bảng giá đất chi tiết Quận 5

Bảng giá đất quận 5 giai đoạn 2020 – 2024(ĐVT: triệu đồng/m2)
STT Tên Đường Đoạn Đường Giá
Từ Đến
1 An Bình Trọn Đường 23,9
An Dương Vương Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Tri Phương 58,2
Nguyễn Tri Phương Ngô Quyền 29,6
3 An Điềm Trọn Đường 24,6
Bạch Vân Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) Trần Tuấn Khải 33
Trần Tuấn Khải An Bình 28,6
Bà Triệu Nguyễn Kim Lý Thường Kiệt 33
Lý Thường Kiệt Triệu Quang Phục 18,6
6 Bãi Sậy Trọn Đường 20,2
7 Bùi Hữu Nghĩa Trọn Đường 37
8 Cao Đạt Trọn Đường 33
9 Châu Văn Liêm Trọn Đường 49,3
10 Chiêu Anh Các Trọn Đường 30,8
11 Công Trường An Đông Trọn Đường 38,6
12 Dương Tử Giang Trọn Đường 34,3
13 Đặng Thái Thân Trọn Đường 27,2
14 Đào Tấn Trọn Đường 26,4
15 Đỗ Ngọc Thạnh Hải Thượng Lãn Ông Nguyễn Chí Thanh 33,9
16 Đỗ Văn Sửu Trọn Đường 22
17 Gia Phú Trọn Đường 25,6
18 Gò Công Trọn Đường 26,4
19 Hà Tôn Quyền Trọn Đường 33
20 Hải Thượng Lãn Ông Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu Cũ) Châu Văn Liêm 38,4
Châu Văn Liêm Học Lạc 45,5
21 Hồng Bàng Trọn Đường 42,6
22 Học Lạc Trọn Đường 37
23 Hùng Vương Trọn Đường 39,6
24 Huỳnh Mẫn Đạt Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) Trần Hưng Đạo 28,6
Trần Hưng Đạo Trần Phú 33
25 Kim Biên Trọn Đường 32,4
26 Ký Hoà Trọn Đường 24,6
27 Lão Tử Trọn Đường 24,3
28 Lê Hồng Phong Hùng Vương Nguyễn Trãi 39,6
Nguyễn Trãi Trần Hưng Đạo 28,6
29 Lê Quang Định Trọn Đường 28,4
30 Lương Nhữ Học Trọn Đường 30
31 Lưu Xuân Tín Trọn Đường 20,3
32 Lý Thường Kiệt Trọn Đường 35,2
33 Mạc Cửu Trọn Đường 31,6
34 Mạc Thiên Tích Trọn Đường 27,2
35 Nghĩa Thục Trọn Đường 27,6
36 Ngô Gia Tự Trọn Đường 35,2
37 Ngô Nhân Tịnh Trọn Đường 30
38 Ngô Quyền Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) Trần Hưng Đạo 24,1
Trần Hưng Đạo An Dương Vương 30,1
An Dương Vương Nguyễn Chí Thanh 23,5
39 Nguyễn An Khương Trọn Đường 27,2
40 Nguyễn Án Trọn Đường 21,6
41 Nguyễn Biểu Nguyễn Trãi Cao Đạt 36
Cao Đạt Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) 30
42 Nguyễn Chí Thanh Trọn Đường 35,1
43 Nguyễn Duy Dương Nguyễn Trãi Nguyễn Chí Thanh 33
44 Nguyễn Kim Trọn Đường 24,9
45 Nguyễn Thi Trọn Đường 32,4
46 Nguyễn Thị Nhỏ Trọn Đường 26
47 Nguyễn Thời Trung Trọn Đường 21
48 Nguyễn Trãi Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Tri Phương 66
Nguyễn Tri Phương Học Lạc 48,4
Học Lạc Hồng Bàng 41,8
49 Nguyễn Tri Phương Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) Trần Hưng Đạo 22,3
Trần Hưng Đạo Nguyễn Chí Thanh 41,7
50 Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt (Bến Chương Dương Cũ) Trần Hưng Đạo 33,6
Trần Hưng Đạo Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ 42,7
51 Nguyễn Văn Đừng Trọn Đường 25,1
52 Nhiêu Tâm Trọn Đường 37,4
53 Phạm Bân Trọn Đường 23
54 Phạm Hữu Chí Nguyễn Kim Lý Thường Kiệt 27,4
Triệu Quang Phục Thuận Kiều 20,5
Thuận Kiều Nguyễn Thị Nhỏ 23,9
55 Phạm Đôn Trọn Đường 24,7
56 Phan Huy Chú Trọn Đường 20,6
57 Phan Phú Tiên Trọn Đường 19,5
58 Phan Văn Khoẻ Trọn Đường 21,3
59 Phan Văn Trị Trọn Đường 31,6
60 Phước Hưng Trọn Đường 41,8
61 Phó Cơ Điều Trọn Đường 25,8
62 Phù Đổng Thiên Vương Trọn Đường 25,3
63 Phùng Hưng Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu Cũ) Trịnh Hoài Đức 33
Trịnh Hoài Đức Hồng Bàng 37,4
64 Phú Giáo Trọn Đường 26,4
65 Phú Hữu Trọn Đường 30,4
66 Phú Đinh Trọn Đường 17
67 Sư Vạn Hạnh Trọn Đường 29
68 Tân Hàng Trọn Đường 24
69 Tân Hưng Trọn Đường 27,7
70 Tân Thành Thuận Kiều Đỗ Ngọc Thạnh 30,8
Đỗ Ngọc Thạnh Tạ Uyên 35,2
Tạ Uyên Nguyễn Thị Nhỏ 30,8
71 Tăng Bạt Hổ Trọn Đường 30,5
72 Tạ Uyên Hồng Bàng Nguyễn Chí Thanh 48,4
73 Tản Đà Trọn Đường 40,4
74 Thuận Kiều Trọn Đường 33
75 Tống Duy Tân Trọn Đường 18
76 Trần Bình Trọng Trọn Đường 39,6
77 Trần Chánh Chiếu Trọn Đường 28,6
78 Trần Hoà Trọn Đường 25
79 Trần Hưng Đạo Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Tri Phương 58,7
Nguyễn Tri Phương Châu Văn Liêm 38,4
Châu Văn Liêm Học Lạc 46,7
80 Trần Nhân Tôn Trọn Đường 25,8
81 Trần Điện Trọn Đường 26,4
82 Trần Phú Trần Hưng Đạo Nguyễn Trãi 29,1
Nguyễn Trãi An Dương Vương 39,6
An Dương Vương Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ 33,9
83 Trần Tướng Công Trọn Đường 25
84 Trần Tuấn Khải Trọn Đường 30,4
85 Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) Nguyễn Văn Cừ Hải Thượng Lãn Ông 36,8
86 Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu Cũ) Trọn Đường 33
87 Trần Xuân Hoà Trọn Đường 25,5
88 Trang Tử Trọn Đường 31,6
89 Triệu Quang Phục Trọn Đường 31,6
90 Trịnh Hoài Đức Trọn Đường 37,4
91 Vạn Kiếp Trọn Đường 29
92 Vạn Tượng Trọn Đường 33
93 Võ Trường Toản Trọn Đường 24,7
94 Vũ Chí Hiếu Trọn Đường 37,4
95 Xóm Chỉ Trọn Đường 17,3
96 Xóm Vôi Trọn Đường 26,4
97 Yết Kiêu Trọn Đường 32,2
5/5 - (499 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *