Bảng giá đất Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2024

Bảng giá đất Bắc Giang – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 50.000.000 đồng/m2; thấp nhất là 300.000 đồng/m2.

Bảng giá đất Bắc Giang

Giá đất Bắc Giang đắt nhất tại đường Hoàng Văn Thụ

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ban hành theo Quyết định 1025/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bảng giá đất Bắc Giang này được tiến hành trong GĐ 2020-2024, cụ thể:

– Giá đất ở: Nơi có giá đất cao nhất là tuyến đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (đoạn từ Ngô Văn Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) với mức 50 triệu đồng/m2 tại vị trí 1.

Nơi có giá đất thấp nhất là một vài tuyến đường thuộc huyện Lục Ngạn với giá 300.000 đồng/m2 tại vị trí 2 và vị trí 3.

Mức giá đất cho những vị trí được xác định theo hệ số sau:

+ Vị trí 2 bằng 0,5 vị trí 1.

+ Vị trí 3 bằng 0,8 vị trí 2.

+ Vị trí 4 bằng 0,8 của vị trí 3.

– Giá đất thương mại, dịch vụ bằng 60% giá đất ở cùng vị trí, khu vực.

– Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ bằng 40% giá đất ở cùng vị trí, khu vực.

bang-gia-dat-bac-giang-2020-2024

Bảng giá đất Bắc Giang tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Giang năm 2021
Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 (hệ số K) như sau:

– Đất ở thuộc địa bàn các huyện và thành phố Bắc Giang.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại những dự án KĐT mới, KĐT mới, điểm dân cư do doanh nghiệp làm CĐT được đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ; các KĐT mới, KĐT mới, điểm dân cư do Nhà nước làm CĐT được đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ để tổ chức đấu giá QSDĐ mà chưa quy tắc giá đất trong Bảng giá đất K = 1.

– Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại, dịch vụ:

– Thành phố Bắc Giang: K = 1,2.

– Các huyện:

+ Đất tại thị trấn; đất nằm ven đường quốc lộ, đường tỉnh: K = 1,2.

+ Đất tại những vị trí còn lại: K = 1,2.

– Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp (đất Không bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật – đất thô): K = 1,2.

– Đất thuộc nhóm đất nông nghiệp hệ số K = 1 không phân biệt vị trí, khu vực.

Đất nông nghiệp do các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng QSDĐ được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi tính các khoản được trừ vào tiền thuê đất giao Sở Tài xác thực định hệ số điều chỉnh giá đất xác định như sau:

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả tiền nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp cao hơn nữa so với số tiền bồi thường, trợ giúp tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo công thức:

Hệ số điều chỉnh giá đất

=

Số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với 1m2 đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất

Giá 1m2 đất nông nghiệp UBND tỉnh quy định

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả tiền nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp thấp hơn so với số tiền bồi thường, trợ giúp tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo công thức:

Hệ số điều chỉnh giá đất

=

Số tiền nhận chuyển nhượng 1m2 quyền sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức, cá nhân

Giá 1m2 đất nông nghiệp UBND tỉnh quy định

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá Bắc Giang năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (270 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *