Bảng giá đất Quận Đống Đa Giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất Q.Đống Đa thành phố Hà Nội mới nhất. Giá đất ở, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh ở quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Hãy cùng Banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất Quận Đống Đa 2020 – 2024.

Bảng giá đất Quận Đống Đa

Bảng giá đất quận Đống Đa có tác động gì?

Giá đất quận Đống Đa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy tắc và thay đổi 5 năm một lần. Thông thường, giá đất quận Đống Đa quy tắc sẽ thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế người dân mua bán với nhau trên địa bàn quận Đống Đa.

Giá đất quận Đống Đa có tác dụng:

  • Là căn cứ để người dân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần thứ nhất nộp tiền cho nhà nước (tiền làm sổ đỏ lần đầu).
  • Là căn cứ để Nhà nước bồi thường, tư vấn cho tất cả những người dân khi thu hồi đất.
  • Là căn cứ để người dân mua bán nhà, đất trên địa bàn quận Đống Đa biết được giá lô đất bạn muốn mua có thích hợp không?

Bảng giá đất quận Đống Đa mới nhất.

Mời tự mình tìm hiểu thêm Bảng giá Quận Đống Đa chi tiết sau đây của chúng tôi.

Bảng giá đất Quận Đống Đa Bảng giá đất Quận Đống Đa Bảng giá đất Quận Đống Đa Bảng giá đất Quận Đống Đa Bảng giá đất Quận Đống Đa Bảng giá đất Quận Đống Đa

 

5/5 - (122 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *