Bảng giá đất thành phố Thủ Đức – Mới Nhất

Bảng giá đất thành phố Thủ Đức mới nhất. Giá đất ở, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh ở thành phố Thủ Đức mới nhất là bao nhiêu?

Bảng giá đất thành phố Thủ Đức

Bảng giá đất thành phố Thủ Đức có tác dụng gì?

Bảng giá đất thành phố Thủ Đức do UBND Tp.HCM chuẩn mực và thay đổi nhanh 5 năm một lần. Thông thường, giá đất thành phố Thủ Đức chuẩn mực sẽ thấp hơn rất đông so với giá thực tại người dân mua bán với nhau trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Các chức năng của Bảng giá đất thành phố Thủ Đức:

  • Là căn cứ để người dân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nộp tiền cho nhà nước (tiền làm sổ đỏ lần đầu).
  • Là căn cứ để Nhà nước bồi thường, giải đáp cho người dân khi thu hồi đất.
  • Là căn cứ để người dân mua bán nhà, đất trên địa bàn thành phố Thủ Đức biết được giá lô đất bạn có nhu cầu mua có phù hợp không?

Bảng giá đất thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh mới nhất.

Mời chúng ta tham khảo bảng giá đất thành phố Thủ Đức chi tiết dưới đây của chúng tôi.

bang-gia-dat-o-tp-thu-duc

 

5/5 - (102 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *