Bảng giá đất An Giang giai đoạn 2021 – 2024

Bảng giá đất An Giang – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 45.000.000 đồng/m2 tại một số tuyến đường thuộc TP Long Xuyên.

Bảng giá đất An Giang

Giá đất An Giang đắt nhất tại TP Long Xuyên, với 45 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Bảng giá đất An Giang này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

Trên địa bàn thành phố Long Xuyên: Giá đất ở tại đô thị cao nhất có giá 45 triệu đồng/m2 đối với các tuyến đường Nguyễn Trãi, 2 Bà Trưng và Nguyễn Huệ. Nơi có giá đất thấp nhất là một số tuyến phố thuộc phường Mỹ Thới và Mỹ Thạch với 300.000 đồng/m2.

Còn giá đất ở tại nông thôn cao nhất là 5 triệu đồng/m2, thấp nhất là 300.000 đồng/m2. Đất nông nghiệp, có giá đất cao nhất 158.000 đồng/m2, thấp nhất 60.000 đồng/m2.

Trên địa bàn thành phố Châu Đốc: Đất ở tại đô thị có giá cao nhất 19,5 triệu đồng/m2, thấp nhất 300.000 đồng/m2. Tại nông thôn, giá đất cao nhất là 800.000 đồng/m2 và thấp nhất là 250.000 đồng/m2. Đối với đất nông nghiệp, giá đất cao nhất 150.000 đồng/m2, thấp nhất 18.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-an-giang-2020-2024

Bảng giá đất An Giang áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư theo chuẩn mực của Luật Đất đai.

Hệ số điều chỉnh giá đất An Giang năm 2021

Ngày 29/01/2020, UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2021 (hệ số K).

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định này là căn cứ để xác định giá đất chuẩn xác trong các trường hợp sau:

– Xác định giá đất thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh chuẩn mực và công bố).

– Xác định đơn giá thuê đất.

– Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh chuẩn mực và công bố).

– Xác định tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng chung cho cả các vùng và địa bàn hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

– Đối với đất ở: Tại đô thị, có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,15 đến 1,2; tại nông thôn là 1,1.

– Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): Tại đô thị, hệ số K từ 1,1 đến 1,2; tại nông thôn hệ số K bằng 1,05.

– Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất của những phường từ 1,1 đến 1,2; tại các thị trấn là 1,1 và ở các xã là 1.

– Đối với đất rừng: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Quyết định này có năng suất từ ngày 10/2. Hệ số điều chỉnh giá An Giang năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (334 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *