Bảng giá đất Đắk Nông giai đoạn 2021- 2024

Bảng giá đất Đắk Nông – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 20.000.000 đồng/m2 thuộc đường Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ), TP Gia Nghĩa.

Bảng giá đất Đắk Nông

Giá đất Đắk Nông đắt nhất tại TP Gia Nghĩa, với 20 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được ban hành theo Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bảng giá đất Đắk Nông này được tiến hành trong GĐ 2020-2024, cụ thể:

– Theo Bảng giá đất của tỉnh tiến hành cho năm 2021, giá đất ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có mức giá cao nhất là 6 triệu đồng/m2, thấp nhất là 50.000 đồng/m2.

– Giá đất ở tại thành thị cao nhất 20.000 triệu đồng/m2 thuộc đường Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ), TP Gia Nghĩa. Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực thuộc huyện Đắk R’Lấp với 120.000 đồng/m2.

– Đối với đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 80% so với giá đất ở tại khu vực lân cận.

– Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% so với giá đất ở tại khu vực lân cận.

– Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất quốc phòng, đất an toàn được xác định bằng 67% so với giá đất ở tại khu vực lân cận.

bang-gia-dat-dak-nong-2021-2024

Bảng giá đất Đắk Nông tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Đắk Nông năm 2021

Ngày 11/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy tắc về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 để xác định giá đất cụ thể bằng liệu pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hệ số điều chỉnh giá đất (K) quy tắc tại Quyết định này được tiến hành khi:

– Xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp sau mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo sau đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

– Xác định giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

– Xác định giá đất cụ thể để tính số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được quy tắc cụ thể như sau:

– Đối với đất ở: Hệ số điều chỉnh giá đất được quy tắc từ một đến 2 lần.

– Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất được quy tắc từ một đến 1,4 lần.

– Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là đất thương mại, dịch vụ và không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực thành thị và nông thôn, đất phi nông nghiệp khác: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất ở tại những vị trí tương ứng.

– Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp cùng loại và cùng vị trí.

– Đối với đất nông nghiệp khác: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác liền kề cùng khu vực.

– Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: Được xác định bằng hệ số điều chỉnh đối với đất rừng sản xuất tại khu vực lân cận.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 22/3. Hệ số điều chỉnh giá Đắk Nông năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (158 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *