Bảng giá đất Bình Tân, TP.HCM giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020-2024: Giá cao ở các khu dân cư. Hãy cùng Banggiadatnen.com nghiên cứu kỹ ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất quận Bình Tân.

bang gia dat quan binh tan

UBND thành phố vừa ban hành giá đất quận Bình Tân, trong đó các đường như Đường Số 1, 4 trong KDC An Lạc có giá cao, ở mức 8 triệu đồng/m2.

Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc trưng theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.

Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là nhân tố cần phải lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất nằm tại mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.

Ba vị trí tiếp theo không giáp ranh mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo map địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc trưng tại vị trí không mặt tiền đường không được phép thấp hơn mức định giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.

Bảng giá đất Quận Bình Tân

Bảng giá đất quận Bình Tân giai đoạn 2020 – 2024 (ĐVT: triệu đồng/m2)
TT Tên đường Đoạn đường Giá đất ở
Từ Đến
1 An Dương Vương Trọn đường 6,3
2 Ao Đôi Mã Lò Quốc lộ 1a 3,8
3 Ấp Chiến Lược Mã Lò Tân Kỳ Tân Quý 4
4 Bến Lội Võ Văn Vân Tây Lân 3
5 Bình Long Tân Kỳ Tân Quý Ngã Tư Bốn Xã 7
6 Bình Thành Trọn đường 2,6
7 Bùi Dương Lịch Trọn đường 2,8
8 Bùi Hữu Diên Nguyễn Thức Tự Cuối đường 5
9 Bùi Hữu Diện Trọn đường 4,4
10 Bùi Tự Toàn Kinh Dương Vương Rạch Ruột Ngựa 5,4
11 Các đường 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 6, Lô D thuộc Khu dân cư Nam Hùng Vương Trọn đường 5
12 Các đường số 1a, 1b, 3a, 4b, 6c, 8, 8a, 10, 11, 13, 15, 15a, 17a, 20, 21b, 22, 24, 24a, 24b, 25b, 27, 28, 30, 32, 32a, 33, 34, 34a, 36, 41 thuộc Khu dân cư Bình Trị Đông B (P. Btđb, P. An Lạc A) Trọn đường 5
13 Các đường số 2, 3, 4, 5, 9 thuộc Khu dân cư Nam Long Trọn đường 4,4
14 Các đường số 3a, 4a, 5a, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, thuộc khu sau Khu dân cư Nam Long Trọn đường 4,4
15 Các đường số 4a, 5a, 6a, 6b, 7a, 8b, 8c, 12, 12a, 12b, 16, 18, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 21, 21a, 21e, 23, 25, 25a, 26, 28a, 31, 31a, 32b, 33a, 33b, 34b, 39 thuộc Khu dân cư Bình Trị Đông B (P. Btđ B, P. An Lạc A) Trọn đường 4,4
16 Các đường số 1, 2, 5 thuộc dự án Cư xá Phú Lâm C mở rộng (Phường An Lạc A) Trọn đường 5
17 Các đường số 3, 4 thuộc dự án Cư xá Phú Lâm C mở rộng (Phường An Lạc A) Trọn đường 4,4
18 Các đường số 6E, 6D, 21C thuộc dự án Khu phố Chợ Da Sà (Phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 4,4
19 Các đường số 2, 4, 6 thuộc dự án Khu dân cư Thăng Long (Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 4,4
20 Các đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc dự án Khu dân cư Hai Thành (Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 4,4
21 Cầu Kinh Nguyễn Cửu Phú Nguyễn Văn Cự 2,4
22 Cây Cám Trọn đường 2,4
23 Chiến Lược Tân Hoà Đông Mã Lò 4,8
Mã Lò Quốc lộ 1a 3
24 Dương Bá Cung Kinh Dương Vương Dương Tự Quán 5,8
25 Dương Tự Quán Hoàng Văn Hợp Cuối đường 5,8
26 Đất Mới (trước đây là Đường Bình Trị Đông) Lê Văn Quới Tỉnh lộ 10 6,1
27 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông Phan Anh Liên khu 5-11-12 4,7
28 Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông Hương lộ 2 Cuối đường 3,6
29 Đỗ Năng Tế Kinh Dương Vương Đường số 17 5,2
30 Đoàn Phú Tứ Nguyễn Thức Đường Cuối đường 4,8
31 Đường 504, Phường An Lạc A Trọn đường 4,8
32 Đường 532, Phường An Lạc A Trọn đường 4,8
33 Đường Bia Truyền Thống Tỉnh lộ 10 Lê Đình Cẩn 4,5
34 Đường Bờ Sông Tỉnh lộ 10 Giáp Khu dân cư Bắc Lương Bèo 3
35 Đường Bờ Tuyến Tỉnh lộ 10 Giáp Khu dân cư Bắc Lương Bèo 4,3
36 Đường Miếu Bình Đông Lê Văn Quới Đường số 3 4
37 Đường Miếu Gò Xoài Trọn đường 3
38 Đường số 1 Khu dân cư Nam Hùng Vương Trọn đường 6,1
39 Đường số 1, Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 8,8
40 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa Quốc lộ 1a Phạm Đăng Giảng 3
41 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Long Đường số 8 4,8
42 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 16 Đường số 4 3
43 Đường số 1, Phường Bỉnh Hưng Hòa A Đường số 18b Đường số 2 3
44 Đường số 1 thuộc dự án Khu dân cư Hai Thành (Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 5
45 Đường số 1, Khu Phố 7 Phường Tân Tạo A Tỉnh lộ 10 Cầu Kinh 3
46 Đường số 1, Khu Phố 5 Phường Tân Tạo A Tỉnh lộ 10 Cuối đường 3
47 Đường số 1b, Phường Bình Hưng Hòa A Miếu Bình Đông Đường số 6 3
48 Đường số 1c, Phường Bình Hưng Hòa A Trọn đường (Khu Phố 5) 3
49 Đường số 1c, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 4,2
50 Đường số 1d, Kp4-Phường An Lạc A Đường số 4c Cuối đường 4,4
51 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A Gò Xoài Liên khu 8-9 3
52 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Cuối đường 3,6
53 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A Mã Lò Cuối đường 3
54 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa Phạm Đăng Giảng Cuối đường 3
55 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa B Quốc lộ 1a Liên khu 4-5 3
56 Đường số 2 Khu dân cư An Lạc A Trọn đường 4,8
57 Đường số 2, Phường Tân Tạo Trọn đường 4,2
58 Đường số 2a, 2b, 2c, thuộc Khu dân cư An Lạc A Trọn đường 4,8
59 Đường số 2a, Phường Bình Hưng Hòa A Gò Xoài Liên khu 8-9 3
60 Đường số 2b, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 2 Đường số 2c 3
61 Đường số 2c, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 2 (Khu Phố 9) Cuối đường 3
62 Đường số 2d, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 4 (Khu Phố 9) Đường số 2a 3
63 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa Đường số 2 Cuối đường 3
64 Đường số 3, Khu Phố 7 Phường Tân Tạo A Tỉnh lộ 10 Cuối đường 3
65 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B Đường số 4 Đường số 2 6,2
66 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Long Cuối đường 4,8
67 Đường số 3a, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 5d Dự Án 415 3
68 Đường số 3b, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 3a Dự Án 415 3
69 Đường số 3b, 3c, 3, 5, thuộc khu sau Khu dân cư An Lạc A Trọn đường 5,8
70 Đường số 3c, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 3a Dự Án 415 3
71 Đường số 4, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 8
72 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa Đường số 2 Cuối đường 3
73 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A Gò Xoài Dự Án 415 3
74 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Dự Án 415 3,6
75 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa B Quốc lộ 1a Đường số 8 3
76 Đường số 4, Phường Tân Tạo Trọn đường 4,2
77 Đường số 4c, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 4,8
78 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 8
79 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa Hương lộ 3 Quốc lộ 1a 3
80 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Long Đường số 8 4,8
81 Đường số 5a, Phường Bình Hưng Hòa A Kênh Nước Đen Cuối đường 3
82 Đường số 5b, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 5,8
83 Đường số 5b, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 5 Đường số 8 3
84 Đường số 5c, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 5e Dự Án 415 3
85 Đường số 5d, Phường Bình Hưng Hòa A Liên khu 7-13 Cuối đường 3
86 Đường số 5e, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 5c Cuối đường 3
87 Đường số 5f, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 5d Kênh Nước Đen 3
88 Đường số 6, Phường Tân Tạo Trọn đường 4,2
89 Đường số 6 Thuộc Khu dân cư Bình Trị Đông B Trọn đường 6,2
90 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa Quốc lộ 1a Cuối đường 3
91 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Cuối đường 3,6
92 Đường số 6, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 6,2
93 Đường số 6 (Liên khu 5 cũ), Phường Bình Hưng Hòa B Trọn đường 3
94 Đường số 7 Khu dân cư Nam Long Trọn đường 6,3
95 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa Quốc lộ 1a Cuối đường 3
96 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Long Đường số 8 4,5
97 Đường số 7a, Phường Bình Hưng Hòa A Kênh Nước Đen Dự Án 415 3
98 Đường số 7b, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 6,2
99 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa Tân Kỳ Tân Quý Hương lộ 3 3
100 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Kênh Nước Đen 4,2
101 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B Quốc lộ 1a Liên khu 5-6 3
102 Đường số 8b, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 3 Cuối đường 3
103 Đường số 8d, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 4,4
104 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa Quốc lộ 1a Cuối đường 3
105 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Long Đường số 9a 4,2
106 Đường số 9a, Phường An Lạc A Trọn đường 4,8
107 Đường số 9a, Phường Bình Hưng Hòa A Dự Án 415 Cuối đường 3
108 Đường số 9b, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 4,8
109 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa Đường 26/2 Cuối đường 3
110 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Cuối đường 3,6
111 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B Quốc lộ 1a Liên khu 5-6 3
112 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa Đường 26/2 Cuối đường 3
113 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Long Đường số 17 3
114 Đường số 11a, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 4,8
115 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa Tân Kỳ Tân Quý Đường 26/3 3,6
116 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa A Trọn đường 3
117 Đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa Hương lộ 3 Đường 26/3 3
118 Đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 17 Dự Án 415 3
119 Đường số 13a, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 17 Dự Án 415 3
120 Đường số 13a, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 5
121 Đường số 13b, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 5
122 Đường số 13c, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 5
123 Đường số 14, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 5
124 Đường số 14, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Dự Án 415 3,6
125 Đường số 14a, Phường Bình Hưng Hòa A Liên khu 7-13 Cuối đường 3
126 Đường số 14b, Phường Bình Hưng Hòa A Liên khu 7-13 Đường số 2 3
127 Đường số 15, Phường Bình Hưng Hòa Đường 26/3 Cuối đường 3
128 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa Lê Trọng Tấn Cuối đường 3
129 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa A Trọn đường 3
130 Đường số 16a, Phường Bình Hưng Hòa A Miếu Gò Xoài Dự Án 415 3
131 Đường số 17, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 5
132 Đường số 17, Phường Bình Hưng Hòa A Tân Kỳ-Tân Quý Đường số 19a 3,6
133 Đường số 17a, Phường Bình Hưng Hòa A Trọn đường 3
134 Đường số 17b, Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B) Trọn đường 5
135 Đường số 17c, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 5
136 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa Quốc lộ 1a Khu công nghiệp Tân Bình 5,8
137 Đường số 18a, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 18b Hướng Bình Trị Đông 3
138 Đường 18b, Phường Bình Hưng Hòa A Quốc lộ 1a Gò Xoài 3,6
139 Đường số 18c, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 18b Hướng Bình Trị Đông 3
140 Đường số 18d, Phường Bình Hưng Hòa A Trọn đường 3
141 Đường số 18e Phường Bình Hưng Hòa A Đường 18b Trọn đường (Khu phố 1) 3
142 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 9,6
143 Đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A Tân Kỳ-Tân Quý Dự Án 415 3,6
144 Đường số 19a, Phường Bình Hưng Hòa A Tân Kỳ Tân Quý Dự Án 415 3
145 Đường số 20, Phường Bình Hưng Hòa A Trọn đường 3
146 Đường số 21, Phường Bình Hưng Hòa A Quốc lộ 1a Mã Lò 3
147 Đường số 21d, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 4,4
148 Đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Đường số 16 4
149 Đường số 23a, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 5
150 Đường số 23b, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 5
151 Đường số 24, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Đường số 16 4
152 Đường số 24a, Phường Bình Hưng Hòa A Lê Văn Quới Cuối đường 3,6
153 Đường số 25, Phường Bình Hưng Hòa A Đường số 16 Miếu Gò Xoài 3
154 Đường số 26/3 Phường Bình Hưng Hoà Hương lộ 13 (Lê Trọng Tấn) Cuối đường 3,6
155 Đường số 29 Thuộc Khu dân cư Bình Trị Đông B Trọn đường 6,2
156 Đường số 38, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 6 5
157 Đường số 38a, Phường Tân Tạo Đường số 7 Tỉnh lộ 10 5
158 Đường số 40, Phường Tân Tạo Đường số 7 Tỉnh lộ 10 7
159 Đường số 40a, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 51 5
160 Đường số 40b, Phường Tân Tạo Đường số 49 Đường số 51 4,4
161 Đường số 42, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 51 5
162 Đường số 42a, Phường Tân Tạo Đường số 49b Đường số 51 4,4
163 Đường số 43, Phường Bình Trị Đông B Trọn đường 5
164 Đường số 44, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 51 5
165 Đường số 46, Phường Tân Tạo Đường số 7 Cuối đường 6,2
166 Đường số 46a, Phường Tân Tạo Đường số 53 Cuối đường 5
167 Đường số 46b, Phường Tân Tạo Đường số 53 Đường số 53a 4,4
168 Đường số 47 Phường Tân Tạo Đường số 40a Đường số 44 4,4
169 Đường số 48, Phường Tân Tạo Đường số 7 Cuối đường 5
170 Đường số 48a, Phường Tân Tạo Đường số 55b Đường số 55 4,4
171 Đường số 48b, Phường Tân Tạo Đường số 55 Cuối đường 4,4
172 Đường số 48c, Phường Tân Tạo Đường số 55a Cuối đường 4,4
173 Đường số 49, Phường Tân Tạo Đường số 46 Đường số 40 7
174 Đường số 49a, Phường Tân Tạo Đường số 40a Đường số 40b 4,4
175 Đường số 49b, Phường Tân Tạo Đường số 44 Đường số 42 4,4
176 Đường số 49c, Phường Tân Tạo Đường số 42a Đường số 44 4,4
177 Đường số 50, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 57 5
178 Đường số 50a, Phường Tân Tạo Đường số 53 Đường số 55 4,4
179 Đường số 50b, Phường Tân Tạo Đường số 55a Đường số 57 4,4
180 Đường số 50c, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 53c 5
181 Đường số 50d, Phường Tân Tạo Đường số 55 Đường số 57a 4,4
182 Đường số 51, Phường Tân Tạo Đường số 40 Cuối đường 4,6
183 Đường số 52, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 59 5
184 Đường số 52a, Phường Tân Tạo Đường số 53d Đường số 55 4,4
185 Đường số 52b, Phường Tân Tạo Đường số 57c Đường số 57 4,4
186 Đường số 53, Phường Tân Tạo Đường số 50c Đường số 46 4,4
187 Đường số 53a, Phường Tân Tạo Đường số 48 Đường số 46a 4,6
188 Đường số 53b, Phường Tân Tạo Đường số 50a Đường số 50c 4,6
189 Đường số 53c, Phường Tân Tạo Đường số 52a Đường số 50a 4,6
190 Đường số 53d, Phường Tân Tạo Đường số 54 Đường số 52 4,6
191 Đường số 54, Phường Tân Tạo Đường số 7 Đường số 57 5
192 Đường số 54a, Phường Tân Tạo Đường số 57 Đường số 59 5
193 Đường số 55, Phường Tân Tạo Quốc lộ 1a Đường số 46 6,2
194 Đường số 55a, Phường Tân Tạo Đường số 50d Đường số 48a 4,6
195 Đường số 55b, Phường Tân Tạo Đường số 48c Đường số 46a 4,6
196 Đường số 57, Phường Tân Tạo Quốc lộ 1a Đường số 50 6,2
197 Đường số 57a, Phường Tân Tạo Đường số 52b Đường số 50b 4,6
198 Đường số 57b, Phường Tân Tạo Đường số 50b Đường số 50d 4,6
199 Đường số 57c, Phường Tân Tạo Đường số 54 Đường số 52 4,6
200 Đường số 59, Phường Tân Tạo Trọn đường 4,6
201 Đường số 59b, Phường Tân Tạo Trọn đường 4,6
202 Gò Xoài Trọn đường 4,8
203 Hồ Học Lãm Quốc lộ 1a Rạch Cát (Phú Định) 7,9
204 Hồ Văn Long Nguyễn Thị Tú Đường số 7 (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) 4
Tỉnh lộ 10 Cuối đường 4
205 Hoàng Văn Hợp Kinh Dương Vương Đường 1a 5,8
206 Hương lộ 2 Trọn đường 6,6
207 Hương lộ 3 Tân Kỳ Tân Quý Đường số 5 5,6
208 Kênh C (Nguyễn Đình Kiên Cũ) Trọn đường 2,3
209 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa, Phường Bình Hưng Hòa A Trọn đường 5,2
210 Kênh Nước Đen, Phường An Lạc A Kinh Dương Vương Tên Lửa 5,8
211 Khiếu Năng Tỉnh Trọn đường 5,8
212 Kinh Dương Vương Mũi Tàu Cầu An Lạc 14
Cầu An Lạc Vòng Xoay An Lạc 9,8
213 Lâm Hoành Kinh Dương Vương Số 71 Lâm Hoành 5,7
Từ Số 71 Lâm Hoành Cuối đường 4,5
214 Lê Cơ Kinh Dương Vương Ranh Khu dân cư Nam Hùng Vương 4,5
Ranh Khu dân cư Nam Hùng Vương Cuối đường 5,6
215 Lê Công Phép Trọn đường 4,8
216 Lê Đình Cẩn Quốc lộ 1a Tỉnh lộ 10 4,8
217 Lê Đình Dương Trọn đường 5,9
218 Lê Ngung Nguyễn Cửu Phú Cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương 2,7
219 Lê Tấn Bê Trọn đường 5,6
220 Lê Trọng Tấn Cầu Bưng Quốc lộ 1a 6,3
221 Lê Văn Quới Trọn đường 8,4
222 Liên khu 1 – 6 Bình Trị Đông Trọn đường 3,6
223 Liên khu 2 – 5 Bình Trị Đông Tân Hòa Đông Hương lộ 2 5,2
224 Liên khu 2-10, Phường Bình Hưng Hoà A Lô Tư Gò Xoài 3
225 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B Trọn đường 3
226 Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B Trọn đường 3
227 Liên khu 5-11-12, Phường Bình Trị Đông Tân Hòa Đông Đình Nghi Xuân 5,2
228 Liên khu 7-13, Phường Bình Hưng Hoà A Đường số 8b Dự Án 415 3
229 Liên khu 8-9, Phường Bình Hưng Hoà A Đường số 16 Đường số 4 3
230 Liên khu Phố 10-11, Phường Bình Trị Đông Phan Anh Cuối đường 5,2
231 Liên khu 16 – 18 Bình Trị Đông Trọn đường 4,8
232 Lộ Tẻ Trọn đường 4,3
233 Lô Tư Mã Lò Đường Gò Xoài 3
234 Mã Lò Tỉnh lộ 10 Tân Kỳ Tân Quý 6,2
235 Ngô Y Linh An Dương Vương Rạch Ruột Ngựa 5,9
236 Nguyễn Cửu Phú Tỉnh lộ 10 Giáp Huyện Bình Chánh 4
237 Nguyễn Hới Kinh Dương Vương Cuối đường 6,1
238 Nguyễn Quý Yêm An Dương Vương Cuối đường 5,8
239 Nguyễn Thị Tú Quốc lộ 1a Vĩnh Lộc 6
240 Nguyễn Thức Đường Kinh Dương Vương Nguyễn Thức Tự 7,2
241 Nguyễn Thức Tự Nguyễn Thức Đường Hoàng Văn Hợp 5,8
242 Nguyễn Triệu Luật Trọn đường 3
243 Nguyễn Trọng Trí Kinh Dương Vương Tên Lửa 5,8
244 Nguyễn Văn Cự Trọn đường 2,9
245 Phạm Bành Nguyễn Thức Tự Phan Cát Tựu 4
246 Phạm Đăng Giảng Ranh Quận 12 Quốc lộ 1a 5,8
247 Phan Cát Tựu Trọn đường 3,8
248 Phan Anh Ngã Tư Bốn Xã Tân Hoà Đông 6,8
249 Phan Đình Thông Trọn đường 5,2
250 Phùng Tá Chu Bà Hom Khiếu Năng Tỉnh 4,6
251 Quốc lộ 1a Giáp Ranh Bình Chánh Giáp Huyện Hóc Môn 5,4
252 Sinco Trọn đường 4,5
253 Sông Suối Quốc lộ 1a Ranh Sông Suối 2,9
254 Tạ Mỹ Duật Nguyễn Thức Đường Cuối đường 5,2
255 Tân Hoà Đông An Dương Vương Hương lộ 2 6,3
256 Tân Kỳ Tân Quý Bình Long Quốc lộ 1a 6,8
257 Tập Đoàn 6b Quốc lộ 1a Cuối đường 3
258 Tây Lân Quốc lộ 1a Cuối đường 3,6
259 Tên Lửa Kinh Dương Vương Ranh Khu dân cư An Lạc 8,8
Ranh Khu dân cư An Lạc Đường số 29 8,8
Đường số 29 Tỉnh Lộ 10 5,8
260 Tỉnh lộ 10 Cây Da Sà Quốc lộ 1a 7
Quốc lộ 1a Cầu Tân Tạo (Tỉnh Lộ 10) 5,2
Cầu Tân Tạo (Tỉnh Lộ 10) Ranh Bình Chánh 3,4
261 Trần Đại Nghĩa Trọn đường 5,8
262 Trần Thanh Mại Tỉnh lộ 10 Giáp Khu dân cư Bắc Lương Bèo 3
263 Trần Văn Giàu Tên Lửa Quốc lộ 1 8,8
Quốc lộ 1 Giáp ranh Huyện Bình Chánh 3,5
264 Trương Phước Phan Trọn đường 5
265 Vành Đai Trong Kinh Dương Vương Hương lộ 2 (Bình Trị Đông) 9
266 Vĩnh Lộc (Hương lộ 80) Nguyễn Thị Tú Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 4
267 Võ Văn Vân Tỉnh lộ 10 Ranh Huyện Bình Chánh 2,8
268 Vũ Hữu Tạ Mỹ Duật Nguyễn Thức Đường 5
269 Vương Văn Huống Trọn đường 4
270 Võ Văn Kiệt Trọn đường 10
271 Hoàng Hưng Nguyễn Thức Đường Cuối đường 4,6
272 Võ Trần Chí Quốc lộ 1 Ranh Bình Chánh 2,7
273 Đường số 7, Khu dân cư An Lạc – Phường Bình Trị Đông An Dương Vương Tên Lửa 8,8

 

5/5 - (181 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *