Bảng giá đất Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2024

Bảng giá đất Bắc Ninh – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 45.000.000 đồng/m2 thuộc các tuyến đường Ngô Gia Tự, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Gia Thiều.

Bảng giá đất Bắc Ninh

Giá đất Bắc Ninh cao nhất 45 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bảng giá đất Bắc Ninh này được tiến hành trong GĐ 2020–2024, cụ thể:

– Đối với đất ở thành thị và ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ tối thiểu bằng 40% đối với những huyện Gia Bình, Lương Tài; bằng 50% đối với huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành; bằng 60% đối với thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du.

– Đối với đất ở nông thôn tối thiểu bằng 20% tiến hành chung cho những huyện, thị xã, thành phố.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn Bắc Ninh, tiến hành trong GĐ 2020–2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một vài tuyến phố thuộc thành phố Bắc Ninh.

– Theo đó, các phố có giá đất cao nhất ở TP Bắc Ninh là Ngô Gia Tự, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Gia Thiều với 45 triệu đồng/m2 tại vị trí 1.

– Nơi có giá đất thấp nhất là trục đường chính trong KĐT bến Hồ với 500.000 đồng/m2 tại vị trí 4.

bang-gia-dat-bac-ninh-2020-2024

Bảng giá đất Bắc Ninh tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh năm 2021

Ngày 04/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021 (hệ số K), như sau:

– Đất ở tại nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,05 đến 1,15.

– Đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài thành thị và đất ở tại khu đô thị, khu nhà ở mới nằm ngoài đô thị, đều có hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,05.

– Đất ở tại nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ là một đến 1,05.

– Còn đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài ra khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất thương mại dịch vụ (Tại: đô thị; ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị; nông thôn), cùng có hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 15/2. Hệ số điều chỉnh giá Bắc Ninh năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (249 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *