Bảng giá đất Hà Nam giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Hà Nam – Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 35.000.000 đồng/m2 tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Phủ Lý.

Bảng giá đất Hà Nam

Giá đất Hà Nam đắt nhất tại TP Phủ Lý với 35 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam được ban hành theo Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Bảng giá đất Hà Nam này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

– Đối với đất ở thuộc khu vực đường cơ sở giao thông quốc lộ, tỉnh lộ: Điều chỉnh nơi giá đất cao nhất là ở một khu vực thuộc xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng với 7.000.000 đồng/m2 và thấp nhất ở mức 410.000 đồng/m2 thuộc một khu vực đường tỉnh lộ tại huyện Bình Lục.

– Đối với đất ở tại thành phố Phủ Lý: Điều chỉnh giá đất cao nhất là 35.000.000 đồng/m2 ở một số tuyến phố trên địa bàn TP Phủ Lý, chuẩn xác các tuyến phố có giá đất cao nhất là Lê Lợi, Biên Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Công Thanh. Nơi có đất thấp nhất là một khu vực ở các xã Trịnh Xá, Kim Bình, Tiên Hải với 1.000.000 đồng/m2.

– Đối đất ở khu vực nông thôn các xã ngoại thành thành phố và khu dân cư cũ của một số phường: Điều chỉnh giá đất cao nhất 4.000.000 đồng/m2 ở xã Liên Tuyền và thấp nhất 400.000 đồng/m2 ở một khu vực thuộc xã Trịnh Xá.

– Đối với đất ở tại thị xã Duy Tiên: Giá đất được điều chỉnh cao nhất là 9.500.000 đồng/m2 ở phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn và thấp nhất là 400.000 đồng/m2 ở khu vực 3, xã Tiên Sơn.

bang-gia-dat-ha-nam-2021-2024

Bảng giá đất Hà Nam áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở sang trọng đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nam năm 2021

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Hà Nam đã ký Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND về sự ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất chuẩn xác tính tiền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể:

– Địa bàn thành phố Phủ Lý bằng 1,3 lần giá đất theo các khu vực, vị trí của Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

– Địa bàn thị xã Duy Tiên bằng 1,2 lần giá đất theo các khu vực, vị trí của Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

– Địa bàn thị trấn và các trục đường cơ sở giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ bằng 1,2 lần giá đất theo các khu vực, vị trí của Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

– Địa bàn nông thôn bằng 1,1 lần giá đất theo các khu vực, vị trí của Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

Hệ số điều chỉnh giá đất trên để xác định giá đất chuẩn xác đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất.

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Quyết định này có năng suất từ ngày 10/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nam năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (131 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *