Điều chỉnh quy hoạch Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2040

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1528/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, hướng nhìn đến năm 2060. Theo đó, dân số thành phố sẽ dao động 14 triệu con người và đất đai phát triển đô thị tăng hơn 100 nghìn ha.

Điều chỉnh quy hoạch Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2040

Nhiệm vụ quy hoạch lần này nhằm điều chỉnh quy hoạch chung thành phố cho phù hợp với định hướng phát triển của tất cả khu vực TPHCM, hướng tới phát triển thành phố phát triển thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; là trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, với công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực. Đồng thời cũng phát triển thành phố phát triển thành trung tâm du lịch, tài chính – thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố để cung ứng các đề nghị mới trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay, như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và chắc chắn an ninh quốc phòng.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính Tp.HCM với diện tích 2.095 km2 và khu vực biển huyện Cần Giờ (diện tích chính xác sẽ được xác định trong các bước lập đồ án, chắc chắn thống nhất với ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ).

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Tp.HCM và các tỉnh xung quanh thuộc vùng Tp.HCM (vùng kinh tế trọng điểm phía Nam), gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang; với diện tích dao động 30.404 km2.

Quy mô dân số chuẩn bị đến năm 2040, dân số toàn Tp.HCM dao động 13 đến 14 triệu người; qui mô đất đai phát triển đô thị đến năm 2040, dự định đất xây dựng đô thị dao động 100.000 đến 110.000 ha (việc phân tích, đánh giá, dự đoán chuẩn xác qui mô dân số và đất đai xây dựng đô thị theo từng giai đoạn sẽ được nghiên cứu, đề xuất trong công việc nghiên cứu kỹ đồ án quy hoạch).

Yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh quy hoạch chung là xem xét tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2010; dự đoán các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển của khu vực, các cơ hội phát triển mới, chắc chắn phù hợp với thực tiễn phát triển, hài hòa với đề nghị chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vùng và quốc gia, kinh tế biển, phát triển đô thị phát minh sáng tạo tương tác cao, đô thị thông minh, đô thị phát triển bền vững.

Điều chỉnh định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của thành phố phù hợp với hướng view và thích ứng linh hoạt với các biến động kinh tế – xã hội, biến đổi khí hậu; tạo thêm dư địa phát triển từ giá trị đất đai, bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nghiên cứu, cập nhật những chủ trương, định hướng quan trọng của quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan đến phạm vi thành phố; phối hợp các chủ trương của thành phố, các chương trình, đề án, dự án trong 1 khung phát triển có hướng view dài hạn và có tính thực thi cao.

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cụ thể, có phân kỳ hợp lý, gắn với nguồn lực thực hiện; biểu hiện được phạm vi về không gian – đất đai; chọn lựa những vấn đề bất cập ưu ái giải quyết (về liên kết vùng, phân bố dân cư, nhà ở, chất lượng sống, giao thông đô thị, quản lý ngập, sử dụng tài nguyên…), cải thiện thực trạng và đẩy mạnh phát triển đô thị, kinh tế – xã hội thành phố.

Phối hợp thống nhất về dữ liệu, dự báo, định hướng phát triển và những nội dung liên quan với công việc lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, hướng view đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành khác đang được lập đồng thời.

Một trong những đề nghị chuẩn xác về nội dung nghiên cứu kỹ quy hoạch là xác định tính chất, tầm nhìn, mục tiêu và động lực phát triển đô thị, trong đó, xây dựng hướng view mới theo ý tưởng: “TP.HCM là thành phố đổi mới, sáng tạo, phát triển năng động, tiên phong trong vùng đô thị lớn; trở nên trung tâm kinh tế tri thức, kinh tế biển và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm tài chính và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương; có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn, có tính đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước, có hạ tầng đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đề xuất chọn lựa các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật; dự đoán về tác dụng của điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế – xã hội, qui mô dân số, qui mô đất xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho toàn thành phố, khu vực đô thị trung tâm, từng đô thị và khu công dụng theo từng giai đoạn phát triển của thành phố, chắc chắn phù hợp với thực tiễn phát triển và có tính khả thi.

5/5 - (425 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *