Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Nông Sơn, Quảng Nam đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Nông Sơn, Quảng Nam đến năm 2030. Hãy cùng banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Nông Sơn, Quảng Nam đến năm 2030

Tổng quan huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Nam, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Quế Sơn
  • Phía tây giáp huyện Nam Giang
  • Phía nam giáp các huyện Hiệp Đức và Phước Sơn
  • Phía bắc giáp các huyện Duy Xuyên và Đại Lộc.

Huyện Nông Sơn có diện tích 455,92 km², dân số năm 2019 là 26.678 người, mật độ dân số đạt 59 người/km².

Huyện Nông Sơn có 6 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 xã: Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Lộc, Quế Trung (huyện lỵ) và Sơn Viên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Sơn đến năm 2030

 

5/5 - (147 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *