Đất trồng hoa màu là gì? Chuyển đất hoa màu sang đất ở ntn?

Nhu cầu chuyển đổi đất hoa màu sang đất đất ở thời gian nay được nhiều người dân quan tâm và diễn ra phổ biến. Để được chuyển đổi đất hoa màu sang đất đất ở người dân phải dự kiến hồ sơ để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ lúc nào có tin chọn cho phép chuyển mục đích mới được quy hoạch xây dựng nhà ở trên đất đó.

Đất trồng hoa màu

Đất trồng hoa màu là gì?

Đất trồng hoa màu là đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp (trồng loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch, kết thúc chu kỳ sản xuất trong time không quá 01 năm, kể cả cây hàng năm lưu gốc để thu hoạch không quá 05 năm).

Theo Điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy tắc đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa (đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nương, đất trồng lúa nước còn lại) và đất trồng cây hàng năm khác. Như vậy rất có thể căn cứ vào thực tế Đất trồng hoa màu là đất chuyên trồng các loại cây hoa màu như khoai, đậu, lạc thay trồng lúa (cây hàng năm mà không phải là lúa).

Khi nào được chuyển đất hoa màu sang trọng đất ở

  • Đất hoa màu thuộc nhóm đất nông nghiệp, còn đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang trọng đất ở thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải chắc chắn đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; và nhu cầu sử dụng đất biểu hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ hoa màu sang trọng đất ở. Về thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang trọng đất ở được áp dụng theo chuẩn mực của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Chuyển đất trồng hoa màu sang trọng đất đất ở

Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích

Theo Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 chuẩn mực về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

“2. UBND cấp huyện chọn lọc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định;”.

Người dân muốn chuyển đất trồng màu sang trọng đất ở phải xin phép UBND cấp huyện nơi có thửa đất cần chuyển mục đích sử dụng đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng anh phải nêu rõ: “Kính gửi: UBND + tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất”.

Thủ tục chuyển đất màu sang trọng đất đất ở

Bước 1: Nộp hồ sơ

  • Nơi nộp hồ sơ khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thì hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

  • Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong dao động thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và giải đáp người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Giải quyết yêu cầu

Trong bước này, điều quan trọng nhất là hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng số tiền và đúng hạn.

Bước 3: Trao chọn lọc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân); không quá 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn.

Phí chuyển đổi đất màu sang trọng đất đất ở

Khi chuyển từ đất trồng cây hoa màu sang trọng đất đất ở thì số tiền phải nộp do cơ quan thuế tính và ra thông báo. Pháp luật về tiền sử dụng đất không chuẩn mực số tiền chính xác mà chỉ chuẩn mực về cách tính (tính như khi chuyển đất nông nghiệp sang trọng đất ở).

Để chuyển đổi đất hoa màu sang trọng đất ở phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và chắc chắn đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; và nhu cầu sử dụng đất biểu hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

5/5 - (327 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *