Bảng giá đất Tuyên Quang giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Tuyên Quang – Theo bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 20.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Bảng giá đất Tuyên Quang

Giá đất TP Tuyên Quang cao nhất là 20 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bảng giá đất Tuyên Quang này được tiến hành trong GĐ 2020-2024.

Cụ thể, đối với đất ở tại đô thị:

– Theo Bảng giá đất của tỉnh tiến hành cho năm 2021, giá đất ở tại thành thị trên địa bàn TP Tuyên Quang có mức giá cao nhất là 20 triệu đồng/m2 thuộc đường loại 1 tại vị trí 1, thấp nhất là 800.000 đồng/m2 thuộc đường loại 4 tại vị trí 4.

– Giá đất ở thành thị tại địa bàn các huyện cao nhất là 4 triệu đồng/m2 thuộc huyện Sơn Dương và thấp nhất là 250.000 đồng/m2 thuộc huyện Hàm yên và Na Hang.

Đối với đất ở tại nông thôn:

– Giá đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục giao thông chính địa bàn TP Tuyên Quang cao nhất có giá 7 triệu đồng/m2, thấp nhất 300.000 đồng/m2.

– Tại huyện Sơn Yên, có giá đất ở tại nông thôn cao nhất là 4,5 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 130.000 đồng/m2. Huyện Sơn Dương, giá đất cao nhất 3 triệu đồng/m2, thấp nhất 120.000 đồng/m2. Huyện Hàm Yên có giá đất cao nhất 1,2 triệu đồng/m2, thấp nhất là 100.000 đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ:

– Giá đất thương mại, dịch vụ (trừ đất thương mại dịch vụ trên các sông, suối và mặt nước chuyên dùng) được xác định bằng 80% giá đất ở lân cận hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không xảy ra đất ở liền kề).

bang-gia-dat-tuyen-quang-2021-2024

Bảng giá đất Tuyên Quang tiến hành trong trường hợp nào?

Giá một số loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho những người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2021

Ngày 26/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về sự việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong năm 2021 (hệ số K).

Quy định trên nêu rõ đối tượng tiến hành bao gồm Cơ quan thực hiện công dụng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có công dụng xây dựng, điều chỉnh, định giá đất cụ thể. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện, thành phố, xác thực như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn thành phố Tuyên Quang được quy định từ 1,2 đến 1,80.

– Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Yên Sơn được quy định từ 1,05 đến 1,70.

– Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Hàm Yên được quy định từ 1,05 đến 1,56.

– Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Chiêm Hóa được quy định từ 1,1 đến 1,31.

– Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Na Hang được quy định từ 1,2 đến 1,15.

– Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Sơn Dương được quy định từ 1,1 đến 2.

– Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Lâm Bình được quy định từ 1,1 đến 1,2.

Quyết định này có hiệu suất từ thời điểm ngày 5/1. Hệ số điều chỉnh giá Tuyên Quang năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (423 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *