Thông tin quy hoạch Thành phố Thủ Đức đến năm 2040

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 16/9/2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức thuộc Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2040.

Thông tin quy hoạch Thành phố Thủ Đức đến năm 2040

Theo phê duyệt, Tp.Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc Tp.HCM, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao; trung tâm phía đông của Tp.Hồ Chí Minh về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo.

Theo Quyết định, phạm vi tìm hiểu trực tiếp gồm tất cả địa giới hành chính Tp.Thủ Đức thuộc Tp.Hồ Chí Minh với tổng diện tích khoảng 211,56 km2. Phạm vi tìm hiểu gián tiếp gồm các quận huyện thuộc Tp.Hồ Chí Minh và 2 tỉnh tiếp giáp là Lâm Đồng và tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đề xuất định hướng phát triển thích hợp với cấu trúc, định hướng phát triển không gian của Tp.Hồ Chí Minh và vùng Tp.HCM; đáp ứng mục tiêu trở thành một trong các trung tâm kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, tài chính quan trọng của Tp.Hồ Chí Minh và quốc gia.

Theo phê duyệt, TP.Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP.HCM, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao; trung tâm phía đông của Tp.Hồ Chí Minh về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo.

Mục tiêu Tp.Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ và hợp tác phát triển; tập kết vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao, tìm hiểu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại – dịch vụ; có vị thế là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của thành phố và vùng Tp.HCM; là đầu mối kết nối khu trung tâm hoàn thành Tp.Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu tính năng trọng điểm phía đông của vùng Tp.HCM.

Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn Tp.Thủ Đức đạt khoảng 1.500.000 người. Năm 2040 đạt khoảng 2.200.000 người, hướng đến 3.000.000 người sau năm 2040.

5/5 - (269 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *