Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, Tây Ninh mới nhất

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Hãy cùng banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Tổng quan về huyện Gò Dầu

Huyện Gò Dầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

  • Phía đông và phía nam giáp thị xã Trảng Bàng
  • Phía tây giáp huyện Bến Cầu
  • Phía bắc giáp huyện Dương Minh Châu
  • Phía tây bắc giáp thị xã Hòa Thành và huyện Châu Thành.

Huyện Gò Dầu có diện tích 260 km², dân số năm 2019 là 152.757 người, mật độ dân số đạt 588 người/km².

Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gò Dầu (huyện lỵ) và 8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.

Huyện Gò Dầu là huyện đồng bằng với 2 dạng địa hình chính: dạng gò đồi đất xám có độ cao khoảng từ 10m đến hơn 30m chiếm phần 65% diện tích, thích hợp với những loại cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng này có những chòm rừng nhỏ tạo dựng vùng căn cứ liên hoàn giữa các xã. Trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc, vùng đất này là một địa điểm rất tiện lợi cho trào lưu cách mạng. Dạng địa hình bưng bàu trũng chiếm phần hơn 1/3 diện tích, nằm ven sông Vàm Cỏ Đông và các con rạch, đất phù sa màu mỡ, thích hợp với cây lúa.

Gò Dầu có một sông lớn chảy ngang qua và nhiều rạch nhỏ. Sông Vàm Cỏ Đông vào địa phận Gò Dầu tại xã Cẩm Giang và chảy theo rìa phía tây các xã Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Thị trấn, Thanh Phước trước lúc chảy qua thị xã Trảng Bàng về Long An. Các chi lưu sông Vàm Cỏ Đông: rạch Bàu Nâu, rạch Đá Hàng, rạch Nho, suối Cá Nần, suối Bà Tươi,… nhỏ hẹp, vừa là đường thuỷ nối sông lớn với tương đối nhiều vùng đất, vừa làm ranh giới tự nhiên cho một vài xã trong huyện. Sông Vàm Cỏ Đông và các chi lưu thường xuyên có nước chảy đều đặn, vừa đảm bảo cho thuyền ghe lưu thông được quanh năm, vừa là môi trường tốt cho những loài thuỷ hải sản sinh sôi nảy nở. cùng với đó, Gò Dầu còn có hàng chục km kênh, mương nằm trong hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng chảy về các xã phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu mới nhất

Về quy hoạch, ngày 07/5/2021, UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 1000/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

Về quy hoạch, quy hoạch định hướng không gian, phát triển kinh tế xã hội, phát riển đô thị Gò Dầu giai đoạn 2021- 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, định hướng đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; định hướng các xã phát triển thành phường đảm bảo tiêu chuẩn nâng loại đô thị, thành lập các phường trong đô thị. Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị; khu vực dân cư hạn chế phát triển, cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn; khu vực đô thị sẽ chuyển đổi chức năng; khu vực đô thị sẽ phát triển mới, khu vực có mật độ dân cư hiện hữu cao (các phường); khu vực đô thị hóa nhanh (các xã ngoại thị) nhằm hạn chế các hệ lụy phát sinh, các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật để phát triển bền vững.

Tính chất quy hoạch, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, thương mại, dịch vụ, du lịch phía nam của tỉnh; trung tâm công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh vân là đầu mỗi giao thông quan trọng cửa ngõ phía nam của tỉnh Tây Ninh.

– Phân tích, đánh giá đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy chất…), cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, tải nguyên văn hóa, du lịch, khu vực phụ cận ảnh hưởng đến sự phát triển của đô thị. Đánh giá quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi/không thuận lợi/cấm xây dựng.

– Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội; hiện trạng sử dụng đất; phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất cần giải quyết để đáp ứng với yêu cầu phát triển (trong đó lưu ý khu vực Phước Đông); đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; xác định những vấn đề tồn lại của hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo đạt tiêu chuẩn phát triển đô thị.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây NinhBản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Hãy cùng banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Tổng quan về huyện Gò Dầu

Huyện Gò Dầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

  • Phía đông và phía nam giáp thị xã Trảng Bàng
  • Phía tây giáp huyện Bến Cầu
  • Phía bắc giáp huyện Dương Minh Châu
  • Phía tây bắc giáp thị xã Hòa Thành và huyện Châu Thành.

Huyện Gò Dầu có diện tích 260 km², dân số năm 2019 là 152.757 người, mật độ dân số đạt 588 người/km².

Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gò Dầu (huyện lỵ) và 8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước.

Huyện Gò Dầu là huyện đồng bằng với 2 dạng địa hình chính: dạng gò đồi đất xám có độ cao khoảng từ 10m đến hơn 30m chiếm phần 65% diện tích, thích hợp với những loại cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng này có những chòm rừng nhỏ tạo dựng vùng căn cứ liên hoàn giữa các xã. Trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc, vùng đất này là một địa điểm rất tiện lợi cho trào lưu cách mạng. Dạng địa hình bưng bàu trũng chiếm phần hơn 1/3 diện tích, nằm ven sông Vàm Cỏ Đông và các con rạch, đất phù sa màu mỡ, thích hợp với cây lúa.

Gò Dầu có một sông lớn chảy ngang qua và nhiều rạch nhỏ. Sông Vàm Cỏ Đông vào địa phận Gò Dầu tại xã Cẩm Giang và chảy theo rìa phía tây các xã Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Thị trấn, Thanh Phước trước lúc chảy qua thị xã Trảng Bàng về Long An. Các chi lưu sông Vàm Cỏ Đông: rạch Bàu Nâu, rạch Đá Hàng, rạch Nho, suối Cá Nần, suối Bà Tươi,… nhỏ hẹp, vừa là đường thuỷ nối sông lớn với tương đối nhiều vùng đất, vừa làm ranh giới tự nhiên cho một vài xã trong huyện. Sông Vàm Cỏ Đông và các chi lưu thường xuyên có nước chảy đều đặn, vừa đảm bảo cho thuyền ghe lưu thông được quanh năm, vừa là môi trường tốt cho những loài thuỷ hải sản sinh sôi nảy nở. cùng với đó, Gò Dầu còn có hàng chục km kênh, mương nằm trong hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng chảy về các xã phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu mới nhất

Về quy hoạch, ngày 07/5/2021, UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 1000/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

Về quy hoạch, quy hoạch định hướng không gian, phát triển kinh tế xã hội, phát riển đô thị Gò Dầu giai đoạn 2021- 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, định hướng đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; định hướng các xã phát triển thành phường đảm bảo tiêu chuẩn nâng loại đô thị, thành lập các phường trong đô thị. Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị; khu vực dân cư hạn chế phát triển, cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn; khu vực đô thị sẽ chuyển đổi chức năng; khu vực đô thị sẽ phát triển mới, khu vực có mật độ dân cư hiện hữu cao (các phường); khu vực đô thị hóa nhanh (các xã ngoại thị) nhằm hạn chế các hệ lụy phát sinh, các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật để phát triển bền vững.

Tính chất quy hoạch, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, thương mại, dịch vụ, du lịch phía nam của tỉnh; trung tâm công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh vân là đầu mỗi giao thông quan trọng cửa ngõ phía nam của tỉnh Tây Ninh.

– Phân tích, đánh giá đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy chất…), cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, tải nguyên văn hóa, du lịch, khu vực phụ cận ảnh hưởng đến sự phát triển của đô thị. Đánh giá quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi/không thuận lợi/cấm xây dựng.

– Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội; hiện trạng sử dụng đất; phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất cần giải quyết để đáp ứng với yêu cầu phát triển (trong đó lưu ý khu vực Phước Đông); đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; xác định những vấn đề tồn lại của hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo đạt tiêu chuẩn phát triển đô thị.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

5/5 - (271 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *